Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Laboratoriets kontaktuppgifter för stöd, analysutbud och följesedlar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På denna sida finns kontaktuppgifter till laboratorier som kan anlitas vid utbrottsutredningar.

Myndigheternas logotyper som står bakom handboken

Laboratoriets kontaktuppgifter för stöd, analysutbud, följesedel med mera

Kom ihåg att förutom att laboratoriet du anlitar i sig måste vara ackrediterat, så måste det vara ackrediterat för de aktuella analyser du behöver få utförda.

Vid frågor om ackrediterade laboratorier kontakta Swedac.

Swedac

Laboratorier

Eurofins
SGS
AK lab
Hjortens laboratorium

Livsmedelsverkets analysstöd

Vid utbrottsutredningar finns Livsmedelsverket tillgängligt för stöd till ansvariga kontrollmyndigheter. Det kan röra frågor om provtagning, vilka analyser som ska utföras, vilka analysmetoder som ska användas, hur resultaten ska bedömas, rengöring och sanering eller råd om hantering av verksamhet i samband med utbrott.

I samband med utbrottsutredningar är analyser av relevanta livsmedel en viktig del i smittspårningsarbetet. Vid mikrobiologiska utbrott är fynd av bakterier betydelsefullt för att kunna utföra vidare typningar och för att kunna jämföra med bakterier som hittats hos sjuka människor. Därför är det viktigt att se till att de analysmetoder som används om möjligt är odlingsbaserade samt att de fynd av bakterier som görs sparas.

För att få stöd kontaktas utbrottjouren (0733-54 53 23) som är bemannad vardag mellan kl. 8 och 16. Vid behov av stöd övriga tider, kontakta Livsmedelsverkets tjänsteman i beredskap (TiB), tel. 0771-800900. Samtalet går till SOS Alarm, som i sin tur kontaktar TiB.

Här finns en lista över de analyser som Livsmedelsverket utför och som tills vidare är avgiftsfria.

 Livsmedelsverkets analys- och laboratorietjänster

Ta alltid kontakt med Livsmedelsverkets utbrottsjour, tel 0733-545323 innan prov skickas in för analys till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket utför mikrobiologiska analyser när:

  • analysmetod saknas på kommersiellt laboratorium
  • det finns speciella svårigheter associerad med analysen/matrisen
  • det är svårt att påvisa eller isolera smittämnet (exempelvis norovirus och stec/ehec)

Övriga kriterier som ska vara uppfyllda: det provtagna livsmedlet ska vara kopplat till utbrottet och smittämnet isolerat från patient och sparat, alternativt att intervju- eller enkätsvar pekar mot visst eller ett fåtal livsmedel.

Du kan överväga att skicka prov i samma ärende både till laboratoriet som upphandlats (beroende på hur du har upphandlat och frågeställningen) för analys och till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket utför i vissa fall även analys på:

  • ett kemiskt ämne är orsak till utbrottet
  • ett livsmedel är orsak till en allergisk reaktion

Var finns information om kemiska ämnen och allergiska reaktioner?

Information om kemiska ämnen

Information om överkänslighet och allergi

Rapportering av allergiska reaktioner

Andra laboratorier

På en del platser i landet finns kommunala laboratorier som i första hand analyserar prov åt huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen. I mån av kapacitet kan de troligen även ta emot prov från andra uppdragsgivare.