Skriv ut
Jämför versioner

Laboratoriets kontaktuppgifter för stöd, analysutbud och följesedlar

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen och smittskyddsenheterna

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet eller med livsmedelsutbrott på en smittskyddsenhet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

På denna sida finns kontaktuppgifter till laboratorier som kan anlitas vid utbrottsutredningar.

Laboratoriets kontaktuppgifter för stöd, analysutbud, följesedel med mera

Kom ihåg att förutom att laboratoriet du anlitar i sig måste vara ackrediterat, så måste det vara ackrediterat för de aktuella analyser du behöver få utförda.

Vid frågor om ackrediterade laboratorier kontakta Swedac.

Swedac

Laboratorier

Eurofins
SYNLAB
AK lab
Hjortens laboratorium

Livsmedelsverkets analysstöd

Här finns en lista över de analyser som Livsmedelsverket utför och som tills vidare är avgiftsfria.

 Livsmedelsverkets analys- och laboratorietjänster

Ta alltid kontakt med Livsmedelsverkets utbrottsjour, tel 0733-545323 innan prov skickas in för analys till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket utför mikrobiologiska analyser när:

  • analysmetod saknas på kommersiellt laboratorium
  • det finns speciella svårigheter associerad med analysen/matrisen
  • det är svårt att påvisa eller isolera smittämnet (exempelvis norovirus och stec/ehec)

Övriga kriterier som ska vara uppfyllda: det provtagna livsmedlet ska vara kopplat till utbrottet och smittämnet isolerat från patient och sparat, alternativt att intervju- eller enkätsvar pekar mot visst eller ett fåtal livsmedel.

Du kan överväga att skicka prov i samma ärende både till laboratoriet som upphandlats (beroende på hur du har upphandlat och frågeställningen) för analys och till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket utför i vissa fall även analys på:

  • ett kemiskt ämne är orsak till utbrottet
  • ett livsmedel är orsak till en allergisk reaktion

Var finns information om kemiska ämnen och allergiska reaktioner?

Information om kemiska ämnen

Information om överkänslighet och allergi

Blankett för rapportering av allergiska reaktioner

Andra laboratorier

På en del platser i landet finns kommunala laboratorier som i första hand analyserar prov åt huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen. I mån av kapacitet kan de troligen även ta emot prov från andra uppdragsgivare.

Sidans taggar
Lagstiftning