Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Anvisning Myndighetsrapportering i primärproduktionen 2024

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2024 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2025.

Anvisningen rapportering av livsmedelskontrollen i primärproduktionen 2024_240111