Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Grupp 16-18: Ost och motsvarande vegetabiliska produkter

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 16-18.

Livsmedelsgrupp 16: Ost 

I livsmedelsgrupp 16 ingår:

Ost.

Produkter i livsmedelsgrupp 18 omfattas inte.

Produkterna får vara smaksatta.

I den här livsmedelsgruppen ingår ost, bland annat hårdost.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Hårdost
 • Grönmögelost
 • Älgost
 • Smältost
 • Lagrad mozzarella
 • Vit getost
 • Feta

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen: 

 • Färskost 

Livsmedelsgrupp 17: Vegetabiliska alternativ till livsmedelsgrupp 16 

I livsmedelsgrupp 17 ingår:

Helt eller delvis vegetabiliska produkter avsedda för samma användning som produkterna i livsmedelsgrupp 16.

Produkterna får vara smaksatta.

Till den här livsmedelsgruppen hör ostliknande produkter i vilka mjölkfettet helt eller delvis är ersatt med vegetabiliska oljor. 

Till skillnad från produkterna i livsmedelsgrupp 16 finns här ett krav på att innehåll av mättat fett inte får överstiga 20 % av den totala fetthalten, för att säkra en gynnsam fettsammansättning.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Margarinost 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Tofu 

Livsmedelsgrupp 18: Färskost 

I livsmedelsgrupp 18 ingår:

Färskost och motsvarande produkter.

Produkterna får vara smaksatta.

Med färskost avses en icke lagrad ost färdig för konsumtion kort tid efter tillverkning.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Cottage cheese (färskost med grynig konsistens)
 • Kvarg (slät konsistens)
 • Bredbar färskost
 • Färsk mozzarella 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Grönmögelost
 • Smältost