Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Grupp 16-18: Ost och motsvarande vegetabiliska produkter

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 16-18.

Livsmedelsgrupp 16: Ost 

I livsmedelsgrupp 16 ingår:

Ost.

Produkter i livsmedelsgrupp 18 omfattas inte.

Produkterna får vara smaksatta.

I den här livsmedelsgruppen ingår ost, bland annat hårdost.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Hårdost
 • Grönmögelost
 • Älgost
 • Smältost
 • Lagrad mozzarella
 • Vit getost
 • Feta

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen: 

 • Färskost 

Livsmedelsgrupp 17: Vegetabiliska alternativ till livsmedelsgrupp 16 

I livsmedelsgrupp 17 ingår:

Helt eller delvis vegetabiliska produkter avsedda för samma användning som produkterna i livsmedelsgrupp 16.

Produkterna får vara smaksatta.

Till den här livsmedelsgruppen hör ostliknande produkter i vilka mjölkfettet helt eller delvis är ersatt med vegetabiliska oljor. 

Till skillnad från produkterna i livsmedelsgrupp 16 finns här ett krav på att innehåll av mättat fett inte får överstiga 20 % av den totala fetthalten, för att säkra en gynnsam fettsammansättning.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Margarinost 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Tofu 

Livsmedelsgrupp 18: Färskost 

I livsmedelsgrupp 18 ingår:

Färskost och motsvarande produkter.

Produkterna får vara smaksatta.

Med färskost avses en icke lagrad ost färdig för konsumtion kort tid efter tillverkning.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Cottage cheese (färskost med grynig konsistens)
 • Kvarg (slät konsistens)
 • Bredbar färskost
 • Färsk mozzarella 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Grönmögelost
 • Smältost
Lagstiftning