Till huvudinnehåll

LIVSFS 2005:9

Användning av viss symbol

Mer information om LIVSFS 2015:1 

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol (Nyckelhålet).

När börjar föreskrifterna gälla?

Den 1 mars 2015 med en övergångstid på 18 månader förutom vissa produktgrupper som har en övergångstid på fyra år.

Vilka berörs av föreskrifterna?

Företagare som använder eller vill använda Nyckelhålet, konsumenter och kontrollmyndigheter.

Vad handlar föreskrifterna om?

De huvudsakliga ändringarna jämfört med de tidigare reglerna (LIVSFS 2009:6) är att

  • Nya saltvillkor införs (bland annat i kött- och fiskprodukter) och befintliga skärps.
  • Vissa glutenfria produkter omfattas.
  •  Nya villkor gällande mättat fett införs och befintliga skärps.
  •  Nya livsmedelsgrupper samt ny ordning och indelning på befintliga livsmedelsgrupper.
  •  Nya grupper livsmedel som inte är färdigförpackade omfattas.
  •  Det införs en bilaga som förklarar begrepp (bilaga 1).
  • Livsmedel som innehåller växtsteroler får inte använda Nyckelhålet.