EG-förordning 1830/2003

Spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer

Ändringar med mera

Mer information

Nedan finns länk till EU-kommissionens lista över genetiskt modifierade organismer - GMO, godkända för livsmedel.

Lagstiftning