Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Operativt mål 17 – Kontroll av kontaktmaterialverksamheter

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Operativt mål 17 – Kontroll av kontaktmaterialverksamheter börjar gälla år 2024. Stödmaterial till det operativa målet kommer att publiceras på denna sida inför att målet börjar gälla.

Om målet

Operativt mål 17 - Kontroll av kontaktmaterialverksamheter - NKP-webben

Målet börjar gälla år 2024. Stödmaterial kommer att publiceras på denna sida inför det.