Till huvudinnehåll

EG-förordning 2023/2006

God tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.