Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Valbara produktgrupper för tidigare led och huvudkontor

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vilka produktgrupper som kan anges för livsmedelsanläggningar med Tidigare led eller Huvudkontor som huvudsaklig inriktning.

I tabellen finner du produktgruppens namn och vilken poäng den ger.

En beskrivning av vad respektive produktgrupp innebär och vägledning om när produktgruppen ska kryssas i vid riskklassning av verksamheten, finns här:

Beskrivning av produktgrupper för tidigare led och huvudkontor

 

Produktgrupp

Poäng

Bestrålade livsmedel

2

Fröer för groddning

3

Kosttillskott

4

Livsmedel för känsliga konsumentgrupper

4

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

5

Livsmedel med närings-/hälsopåståenden

2

Livsmedel med skyddade beteckningar

2

Livsmedel som innehåller GMO

2

Livsmedel som omfattas av handelsnormer eller varustandarder

2

Stärkelserika livsmedel som upphettas

3