Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

ABP flöde vid slakt av svin

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Här finner du ett generiskt flödesschema för slakt av svin, en av de verksamhetstyper där den officiella veterinären ska utföra revision enligt förordning (EG) nr 854/2004. Använd gärna schemat som stöd vid kontroll av flöde av ABP genom en livsmedelsanläggning.

Stall

Processteg

Animalisk biprodukt som hanteras i steget

Avlastning

 • Gödsel från djurtransporter
 • Djur som dött eller avlivats under transport

Stall

 • Gödsel från stall
 • Djur som avlivas i ankomsthallen

Oren avdelning

Processteg

Animalisk biprodukt som hanteras i steget

Avblodning

 • Blod
 • Blod från djur vilka otjänlighetsförklarats
 • Övrigt blod som inte är livsmedel

Avhårning/skrapning

 • Borst
 • Hudrester

Ren avdelning

Processteg

Animalisk biprodukt som hanteras i steget

Borttagning av penis

Besiktning av penis

 • Penis
 • Beslagtagna organ > otjänligförklarade organ

Urtagning bukorgan, könsorgan

Besiktning av bukorgan, könsorgan

 • Tarm, mage, talg, mag- och tarminnehåll, nätfett, mjälte, matstrupe, livmoder, foster
 • Beslagtagna organ > otjänligförklarade organ

Urtagning bröstorgan

Besiktning bröstorgan

 • Otjänligförklarade organ/delar av organ
 • Beslagtagna organ > otjänligförklarade organ
 • Arrest > otjänligförklarade organ

Klyvning

 • Klyvspån

Besiktning kropp

 • Lokalt otjänligförklarade kroppar (rensning)
 • Beslagtagna kroppar > otjänligförklarade kroppar
 • Arrest > otjänligförklarade kroppar

Rensning

 • Bortrensat kött

Borttagning av ister

 • Ister

Avskärning av svans

 • Svans

Skallossning

 • Kött från området kring stickkanalen

Ryggmärgssug

 • Ryggmärg

Öronskärning

 • Öron

Skallklippning

 • Skalle

Klippning av framben

 • Framben

Nedskärning av organ

 • Hjärta, lungor, njure, njurfett, lever, gallblåsa, tunga, diafragma
 • Övrigt material, till exempel luftstrupe

Samtliga steg i flödet

 • Material som samlas upp från filter i golvbrunnar eller filter, max 6 mm, på annan plats i anläggningen.
 • Material i form av spill på golv under produktionen.
 • Material som samlas upp vid rengöring efter produktion.
 • Material från eventuella hygiensugar, där de är placerade i flödet.
 • Material för fortbildning och forskning i det steg i flödet där det avskiljs.
 • Material som av livsmedelsföretagaren klassas om från livsmedel till ABP i det steg i flödet där det klassas om (utgångspunkt).