Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Sektionen - Generell information

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om hur du fyller i sektionen - Generell information. I sektionen skapas flera uppgifter automatiskt men du anger information om vilken typ av meddelande detta är, vad grunden till meddelandet och vilken klassning av meddelande du föreslår.

Generell information om meddelandet

Information i sektionen generell information

I sektionen generell information anges bland annat vilken typ av meddelande det är och dess orsak.

 • Meddelandenummer (Notification number)
  Ett sexsiffrigt löpnummer som skapas av systemet.

 • Referensnummer (Reference)
  Ett nummer som består av innevarande år + ett fyrsiffrigt löpnummer som skapas när meddelandet blivit validerad av kommissionen. Ett meddelande som enbart hanteras på nationell nivå kommer alltså inte att få något referensnummer utan har enbart ett meddelandenummer (notification number).
   
 • Nuvarande status (Current status) 
  Här framgår statusen för meddelandet. Utkast/skickad/validerad

 • Typ av meddelande (Notification type)
  Här anges om det är foder, livsmedel eller material i kontakt med livsmedel som berörs av meddelandet.

 • Grunden till meddelandet (Notification basis)
  Här anges varifrån informationen till meddelandet kommer. Exempelvis fynd i offentlig kontroll, företagets egen kontroll eller klagomål från konsument.

 • Klassning av meddelandet (Notification classification)
  Här anges om det är ett varningsmeddelande (alert), informationsmeddelande för kännedom (information notification for attention), informationsmeddelande för uppföljning (information notification for follow up) eller en nyhet (news).

  Om klassningen av meddelandet är varningsmeddelande måste risken vara allvarlig, detta anges i sektionen risk.
   
 • Landet som meddelar (Notifying country)
  Skapas automatiskt av systemet.

 • Datum för meddelande (Date of notification)
  Skapas automatiskt av systemet.

 • Ärenderubrik (Subject) 
  Kortfattad ärenderubrik

 • Infosan informeras (Infosan (to be) informed)
  Klicka i de fall kommissionen ska informera Infosan. Infosan ska kontaktas om meddelandet berör ett land som inte är medlem i EU eller EFTA.
   
 • Anledning Infosan ska informeras (Reason Infosan)
  Ange orsak till varför Infosan ska informeras. Till exempel att produktens ursprung är ett land utanför EU. 
 • E-handelsrelaterat (e-Commerce related)
  Bockas i om ärendet är relaterat till E-handel