Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Kontroll i samband med slakt av ren

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

På den här sidan hittar du specifik information om vad som gäller vid slakt av ren.

Djurslaget ren

Renar är ett semi-domesticerat djurslag. De lever större delen av sitt liv fritt strövandes mellan vinter- och sommarbeten i stora delar av norra Sverige. Renen räknas till hägnat vilt. Enligt förordning (EG) nr 853/2004 bilaga III, avsnitt III om hägnat vilt ska bestämmelserna i avsnitt I tillämpas på produktion och utsläppande på marknaden av kött från hägnat vilt av partåiga däggdjur. Det innebär att de regler som gäller slakt och styckning av tama hov- och klövdjur även ska tillämpas vid slakt av ren. Renen omfattas dock av flera undantag i regelverket. Mer fakta hittar du på sidan Undantag vid renslakt.

Undantag vid renslakt

Trots att renen lever sitt liv i viltliknande tillstånd så omfattas den av djurskyddslagstiftningen då den hålls av människan. Mer fakta hittar du under sidorna  Kontroll före och efter slakt av ren.

Kontroll före slakt av ren

Kontroll efter slakt av ren

Epizootiläget i Sverige är gott. Både ren och vilt betraktas som friska djurslag i Sverige. Men som officiell veterinär ska du alltid vara uppmärksam på tecken som kan tyda på epizootier. Om du har anledning att misstänka ett fall av epizootisk sjukdom ska du omedelbart göra en undersökning/provtagning för vidare analys om misstänkt smitta. Kontakta alltid SVA, de går att nå dygnet runt. Telefon under kontorstid 018-674000, jour 018-674001.