EU-förordning 101/2013

Användning av mjölksyra för att minska mikrobiologisk  ytkontaminering på slaktkroppar av nötkreatur

Lagstiftning