Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

7. Dra slutsatser och avsluta utredningen

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

I detta avsnitt kan du som livsmedelsinspektör alternativt du som arbetar på smittskyddsenheten läsa om hur du sätter punkt för utredningsarbetet, vid små respektive stora utbrott.

Myndigheternas logotyper som står bakom handboken

Huvudansvarig

Den kommunala kontrollmyndigheten.

Kommunala kontrollmyndighetens ansvar

I vissa fall är i stället Livsmedelsverket eller länsstyrelsen ansvarig kontrollmyndighet.

Livsmedelsverkets ansvarsområden

Länsstyrelsens ansvarsområden 

Steg i momentet

 • Avgör om utredningen kan avslutas.
 • Formulera en slutsats.
 • Informera alla berörda parter om resultatet.
 • Ta betalt för extra offentlig kontroll om det är befogat.
 • Avsluta ärendet.

Avgör om utredningen kan avslutas

Det är viktigt att du försäkrar dig om att utbrottet verkligen är avslutat, det vill säga att ingen smitta längre riskerar att spridas.

Följande talar för att utredningen kan avslutas:

 • Inga nya fall tillkommer och åtgärder för att förhindra smittspridning har genomförts.
 • Antaganden om smittkälla och smittväg har bekräftats eller så går det inte att komma längre i utredningen med rimliga insatser.

Formulera en slutsats

Formulera en kort slutsats efter varje utbrottsutredning. Skriv ned vad ni har kommit fram till. Vad orsakade utbrottet? Om ni inte lyckats klarlägga orsaken, skriv vilka möjliga orsaker det finns alternativt att det inte går att fastställa orsaken.

Exempel: ”Troligen kontaminerades salladen av norovirus vid hanteringen (sköljningen/skivningen). Den i köket som hanterade salladen hade veckan innan varit sjuk i vinterkräksjuka.”

Slutsatsen rapporterar du tillsammans med övriga data till Livsmedelsverket. Du kan även ha nytta av den inför kommande utbrottsutredningar.

Informera alla berörda parter om resultatet

När utredningen är klar, se också till att informera alla inblandade om utredningens resultat. Det kan till exempel vara den person som gjorde anmälan, livsmedelsföretagaren, smittskyddsenheten, Folkhälsomyndigheten med flera. Särskilt viktigt är detta vid större utredningar.

Ta betalt för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad

Om du har behövt göra en extra kontroll, dv.s. offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, ska i vissa fall en särskild avgift tas ut. Se artikel 79.2 c i förordning (EU) 2017/625.

Avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad

Avsluta ärendet

När utredningen är avslutad ska ärendet avslutas i diariet.

När du avslutar ärendet se till att

 • all dokumentation tillhörande ärendet finns på plats
 • rensa bort eventuella arbetshandlingar
 • infoga dokument från andra myndigheter och aktörer
 • skanna in pappershandlingar, lägga in e-post meddelanden med mera
 • kontrollera diarienummer, datum, signaturer med mera
 • arkivera papperskopior
 • meddela registrator eller motsvarande att ärendet ska avslutas 

Gå till Rapportera!