Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Distansförsäljning - färdigförpackade livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Vid distansförsäljning har konsumenten rätt att få tillgång till all obligatorisk information, utom hållbarhetsdatum, innan köpet avslutas. Hur det ska gå till kan du läsa om på denna sida.

Vad är distansförsäljning?

Distansförsäljning är all försäljning via till exempel internet, postorder och telefon, det vill säga försäljning där någon form av teknik för distanskommunikation ingår. Se definition i artikel 2.2 u i förordning (EU) nr 1169/2011.

Obligatoriskt att informera konsumenten om

När färdigförpackade livsmedel säljs av livsmedelsföretag till slutkonsument genom distansförsäljning ska all obligatorisk livsmedelsinformation, utom datummärkning, finnas tillgängliga för konsumenten innan köpet avslutas. Se artikel 14.1 a i förordning (EU) nr 1169/2011. Datummärkningen, tillsammans med övriga uppgifter, ska dock alltid också finnas på förpackningen när varan levereras till konsumenten. Se artikel 14.1 b i förordning (EU) nr 1169/2011.

Konsumenten ska få tillgång till samma allergeninformation vid distanshandel som vid köp i en livsmedelsbutik. Information ska ges både före köpet avslutas och när varan levereras.

Allergena ingredienser ska anges i ingrediensförteckningen även på färdigförpackade livsmedel som säljs via distans. Allergeninformation ska följa artikel 21.1 i förordning (EU) nr 1169/2011. Det  innebär att allergena ingredienser ska anges i ingrediensförteckningen och informationsmaterialet med en tydlig hänvisning till beteckningen på det ämne eller den produkt som förtecknas i bilaga II. Ingredienserna ska också framhävas.

Exempel på när köpet kan anses vara avslutat:

  • En kund beställer livsmedel via en butiks webbplats. Köpet kan anses avslutat när kunden har lagt sin vara i sin virtuella varukorg, det vill säga när kunden har bestämt sig för att gå vidare med köpet.

  • En kund ringer och beställer ett livsmedel. Köpets kan anses avslutat när kunden har gjort sin beställning.

Med obligatorisk livsmedelsinformation menas all information som ska lämnas till slutkonsumenten enligt alla EU-regler.

EU-kommissionens tillkännagivande om allergiinformation - se punkt 4.30

Annan information som ska lämnas

När färdigförpackade livsmedel säljs på distans är det inte nödvändigt att lämna uppgift om partiets nummer innan köpet, exempelvis LOT-nummer, utifrån SLVFS 1993:20. Den uppgiften är främst ett verktyg för att säkra spårbarhet och bör inte påverka konsumentens köpbeslut.

Enligt samma resonemang är det inte heller nödvändigt att innan köpet avslutas lämna uppgift om:

  • referensnummer för nötkött utifrån artikel 13 i förordning (EG) nr 1760/2000 och
  • partikod för fläskkött, får, get och fjäderfä utifrån artikel 3 i förordning (EU) nr 1337/2013.

Inte heller behöver uppgift om kontrollorgan, det vill säga kontrollorganets kodnummer, på ekologiska livsmedel enligt artikel 32.1 a i förordning (EU) 2018/848, finnas tillgängligt innan köpet avslutas.

För ovan nämnda exempel gäller dock att uppgifterna om partiets nummer, referensnummer, partikod och kodnummer för kontrollorgan alltid ska finnas på förpackningen när varorna levereras till konsumenten.

Varuautomater och automatiserade affärslokaler

För färdigförpackade livsmedel som säljs i varuautomater eller automatiserade affärslokaler behöver inte obligatorisk livsmedelsinformation finnas tillgängligt för konsumenten innan köpet avslutas. Produkten måste dock vara fullständigt märkt när den har levererats till konsumenten. Se artikel 14.3 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Hur kan den obligatoriska informationen finnas tillgänglig innan köpet avslutas?

Ett sätt att vid distansförsäljning göra den obligatoriska informationen tillgänglig för konsumenterna innan köpet, kan vara att informationen finns på livsmedelsföretagets webbsida eller via länk till annan sida. När det är lämpligt kan företaget även hänvisa till ett telefonnummer dit konsumenten kan ringa och få all obligatorisk information. Det ska vara normal samtalstaxa och finnas information om tillgängliga telefontider.

Exempel på när det kan vara lämpligt att hänvisa till ett telefonnummer:

En mindre webbutik säljer fisk med ursprung som varierar från dag till dag. Konsumenten får uppgift om fiskens ursprung för dagen via ett telefonnummer. Övriga obligatoriska uppgifter finns tillgängliga på webbplatsen. 

Exempel på när det inte kan anses lämpligt att hänvisa till ett telefonnummer:

En webbutik har ett stort sortiment av färdigförpackade livsmedel. För att livsmedelsinformationen ska vara lättillgänglig för konsumenten är det lämpligt att den obligatoriska informationen presenteras direkt på webbplatsen.  

Vilka uppgifter som ska finnas i märkningen för färdigförpackade livsmedel hittar du på sidan om obligatorisk information.

Obligatorisk information

Frågor och svar om distansförsäljning finns i ett arbetsdokument utarbetat av EU-kommissionen och medlemsstaterna. Publicerat 2016.

Frågor och svar om distansförsäljning