Skriv ut
Jämför versioner

Förvaringsanvisning

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

På livsmedelsförpackningar märkta med sista förbrukningsdag måste förvaringsanvisning också anges. Det krävs annars bara om det är nödvändigt för livsmedlets hållbarhet. Ibland behöver företaget ange hur länge ett livsmedel är hållbart i öppnad förpackning.

Anvisning om förvaring eller användning

Livsmedel med sista förbrukningsdag ska alltid märkas med anvisning om hur det ska förvaras. Se bilaga X.2.b i förordning (EU) nr 1169/2011. Livsmedelsförpackningar märkta med bäst före-dag ska kompletteras med förvaringsanvisning om det har betydelse för hållbarheten att livsmedlet förvaras under särskilda förhållanden. Se artikel 25.1 och bilaga X.1.b i samma förordning.

En förvaringsanvisning som anger att livsmedel ska förvaras i lägre temperatur än rumstemperatur bör också innehålla uppgift om förvaringstemperatur.

Exempel på förvaringsanvisning för livsmedel som ska eller bör förvaras i kyla

Förvaras vid högst + 4 °C

När det finns föreskrivna krav om förvaringstemperatur för ett visst livsmedel måste märkningen anpassas efter det.

Färdigförpackade livsmedel som hålls varma i butik kan till exempel vara grillad kyckling eller revbensspjäll. I de fall ett färdigförpackat livsmedel som hålls varmt i butik är märkt med förvaringsanvisning, ska anvisningen stämma överens med förvaringen i butiken. Övrig information, till exempel "Bör konsumeras omgående", "Kyls ned i kylskåp" eller liknande, ses som frivilliga uppgifter.

Förvaringsanvisning för livsmedel vars förpackning har öppnats

Anvisning om förvaring och/eller hållbarhet som gäller för livsmedlet i öppnad förpackning ska anges i vissa fall. Det gäller när livsmedlet bör förvaras på annat sätt efter att förpackningen har öppnats och/eller om livsmedlets hållbarhet påverkas av att förpackningen öppnats.

Märkningen av sådana livsmedel ska innehålla uppgift om förvaringsanvisning och/eller uppgift om hur länge livsmedlet håller sedan förpackningen öppnats. Se artikel 25 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Exempel på förvaringsanvisning då hållbarheten förkortas efter öppnande

För ett livsmedel med lång hållbarhet i oöppnad förpackning, men då hållbarheten förkortas när förpackningen öppnas, ska det i märkningen finnas uppgift om förvaringsvillkor och uppgift om när livsmedlet senast bör förbrukas.

För livsmedel vars hållbarhet inte förändras väsentligt efter att förpackningen brutits, under förutsättning att livsmedlet förvaras under särskilda förhållanden, kan det vara tillräckligt att ange förvaringsvillkor. Ibland behövs ingen av uppgifterna. 

Hållbarhet för livsmedel sedan förpackningen brutits kan ges i form av ett intervall.

Exempel på angivande av hållbarhet då förpackningen öppnats

"Öppnad förpackning är hållbar i 3 – 5 dagar"