Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Söka efter meddelande

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan får du information om hur du söker efter ett befintligt meddelande i iRASFF. Du kan söka på referensnummer, meddelandenummer eller annan information du har kring meddelandet.

Sökfunktionen i iRASFF

För att söka efter ett befintligt meddelande klickar du på Search högst uppe i högra hörnet när du är i Dashboarden.

Sökfunktion i iRASFF

Har du ett referensnummer (reference) eller meddelandenummer (notification number) skriver du in det i sökrutan och klickar Search. Sedan finner du meddelandet i resultatlistan.

Avancerad sökfunktion i iRASFF

Har du inte något nummer tillgängligt kan du klicka på Advanced Search och där fylla i de uppgifter som du har och på så sitt söka fram det meddelandet.

Sökfunktionen i RASFF-Window

RASFF-Window är en utökad variant av RASFF-portalen som kräver inloggning. Myndigheter och andra med behörighet kan se meddelanden och dess uppföljningar i sin helhet. 

Följ länken nedan, och klicka på new search. 

RASFF-Window

Sökfunktion i RASFF-Window