Skriv ut
Jämför versioner

Söka efter meddelande

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här får du information om hur du söker efter ett befintligt meddelande i iRASFF. Du kan söka på referensnummer, meddelandenummer eller annan information du har kring meddelandet.

Sökfunktionen i iRASFF

För att söka efter ett befintligt meddelande klickar du på Search högst uppe i högra hörnet när du är i Dashboarden.

Har du ett referensnummer (reference) eller meddelandenummer (notification number) skriver du in det i sökrutan och klickar Search. Sedan finner du meddelandet i resultatlistan.

Har du inte något nummer tillgängligt kan du klicka på Advanced Search och där fylla i de uppgifter som du har och på så sitt söka fram det meddelandet.

Sökfunktionen i RASFF-Window

RASFF-Window är en utökad variant av RASFF-portalen som kräver inloggning. Myndigheter och andra med behörighet kan se meddelanden och dess uppföljningar i sin helhet. 

Följ länken nedan, och klicka på new search. 

RASFF-Window

Sidans taggar
Lagstiftning