Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Operativa mål och stödmaterial för 2023-2025

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

De operativa målen är en del av den nationella kontrollplanen (NKP). Syftet med målen är att likrikta livsmedelskontrollen.

Övergripande mål och operativa mål

I Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP) finns övergripande mål för livsmedelskedjan och effektmål, som är kopplade till dessa. Genom att arbeta mot målen bidrar myndigheterna i livsmedelskedjan till säker mat och säkert dricksvatten, friska djur, sunda växter och konkurrenskraftiga företag.
De operativa målen ger en mer detaljerad inriktning och prioritering av kontrollen. I detta finns även andra faktorer som riktar målen. Till exempel fokuserar de operativa målen mycket på livsmedel som är baslivsmedel, som konsumeras av känsliga grupper och som är förknippade med kända problem och risker.

Livsmedelskontrollens operativa mål 2023-2025

För perioden 2023-2025 finns 20 operativa mål livsmedelskontrollen. En sammanställning av målen finns på NKP-webben. I sammanställningen finns målformulering, bakgrund till målen, vilka myndigheter som berörs samt vilken lagstiftning som är aktuell för respektive mål.

NKP-webben

Kopplade till några av målen finns även samordnade kontrollprojekt.

Samordnade kontrollprojekt

Stöd för att utföra kontroll enligt målen

Varje operativt mål har en egen sida där du kan hitta detaljerad information, bland annat anvisningar om hur kontrollen enligt målen bör utföras, vilka åtgärder som kan vara lämpliga och hur rapportering i myndighetsrapporteringen ska göras.

 1. Mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning vid vattenverk
 2. Säkerhet vid vattenverk och reservoarer
 3. Nyckelhålsmärkning
 4. Fet fisk från Östersjön
 5. Ekologiska livsmedel
 6. Livsmedelsinformation vid e-handel
 7. Handelsnormer för konserverad tonfisk och sardiner
 8. Spårbarhet kött
 9. Skyddade beteckningar
 10. Allergena ingredienser hos grossister
 11. Spårbarhet ägg
 12. Aktörer som släpper ut honung på marknaden
 13. Otillåtna växter och främmande ämnen i växtbaserade kosttillskott
 14. Fusk med tonfisk
 15. Plastprodukter med otillåtna naturmaterial
 16. Glykoalkaloider i potatis
 17. Kontaktmaterialverksamheter
 18. Bladgrönsaker – bevattningsvatten och hygien vid odling
 19. Opastöriserad mjölk

Inget stödmaterial behövs för Mål 20. Nationell kontrollplanering i primärproduktion.