Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

SRM - kontroll vid styckning av nötkreatur

Styrande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

På den här sidan får du veta vad som gäller för styckning av nötkreatur med ursprung i länder med försumbar BSE-risk respektive länder med kontrollerad eller ej fastställd BSE-risk.

Kontroll vid styckning av nötkreatur

Ryggrad från nötkreatur med ursprung i länder med försumbar BSE-risk, dit Sverige sedan augusti 2015 räknas, omfattas inte av definitionen för SRM. Observera dock att ryggrad från nötkreatur med ursprung i länder med högre risk för BSE i vissa fall räknas som SRM. Det gäller både kontrollerad eller ej fastställd BSE-risk. Se punkt 1 och 2 i bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001.

Länders och regioners BSE status finns listade på World Organisation For Animal Helath, OIE:s webbbplats.

Förteckning över BSE status för olika länder

  • Kontrollera om styckningsanläggningen tar emot och styckar parter med ryggrad från nötkreatur över 30 månaders ålder från länder med lägre BSE-status än Sverige. Om så är fallet ska kontroll av SRM-hantering utföras på anläggningen. För vilka regler som gäller vid styckning av nötkreatur som innehåller vävnader som räknas som SRM, se bilaga V i förordning (EG) nr 999/2001.

    Observera att styckningsanläggningar som hanterar SRM ska vara godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004.
Lagstiftning