Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

SRM - kontroll vid styckning av nötkreatur

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

På den här sidan får du veta vad som gäller för styckning av nötkreatur med ursprung i länder med försumbar BSE-risk respektive länder med kontrollerad eller ej fastställd BSE-risk.

Kontroll vid styckning av nötkreatur

Ryggrad från nötkreatur med ursprung i länder med försumbar BSE-risk, dit Sverige sedan augusti 2015 räknas, omfattas inte av definitionen för SRM. Observera dock att ryggrad från nötkreatur med ursprung i länder med högre risk för BSE i vissa fall räknas som SRM. Det gäller både kontrollerad eller ej fastställd BSE-risk. Se punkt 1 och 2 i bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001.

Länders och regioners BSE status finns listade på World Organisation For Animal Health, OIE:s webbbplats.

Förteckning över BSE status för olika länder - World organisation for animal health - OIE

  • Kontrollera om styckningsanläggningen tar emot och styckar parter med ryggrad från nötkreatur över 30 månaders ålder från länder med lägre BSE-status än Sverige. Om så är fallet ska kontroll av SRM-hantering utföras på anläggningen. För vilka regler som gäller vid styckning av nötkreatur som innehåller vävnader som räknas som SRM, se bilaga V i förordning (EG) nr 999/2001.

    Observera att styckningsanläggningar som hanterar SRM ska vara godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004.