EU-förordning 2019/1081

Om fastställande av bestämmelser om särskilda krav på utbildning för den personal som utför vissa fysiska kontroller vid gränskontrollstationer

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1081

Lagstiftning