Skriv ut
Jämför versioner

Sektionen - Ytterligare information

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här hittar du information om på vilket sätt sektionen - Ytterligare information ska användas. Här anges bland annat uppgifter om myndigheten som lämnar informationen samt en kortfattad beskrivning av ärendet.

Ytterligare information

 • CP reference
  Denna ruta används av Svenska kontrollmyndigheter för att förtydliga när informationen bara rör Sverige. Då skriver man ONLY SWEDISH INTEREST i denna ruta.

 • Myndighet (Organisation/ministry) 
  Ange namnet på din kontrollmyndighet. 

 • Kontaktperson (Contact person)
  Ange din e-postadress och ditt telefonnummer som inspektör så att snabb kontakt kan tas om det finns några frågor kring informationen. Ange även myndighetens officiella e-postadress.

 • Kompletterande information (Additional information)
  Var noga med att ge en kort sammanfattning av vad som hänt. Sammanfattningen är viktig då den bidrar till att mottagaren snabbare förstår innebörden av ett meddelande.
Sidans taggar
Lagstiftning