Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Sektionen - Ytterligare information

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om på vilket sätt sektionen - Ytterligare information ska användas. Här anges bland annat uppgifter om myndigheten som lämnar informationen samt en kortfattad beskrivning av ärendet.

Ytterligare information

Information i sektionen ytterligare information eller additional information

 • CP reference
  Denna ruta används av Svenska kontrollmyndigheter för att förtydliga när informationen bara rör Sverige. Då skriver man ONLY SWEDISH INTEREST i denna ruta.

 • Myndighet (Organisation/ministry) 
  Ange namnet på din kontrollmyndighet. 

 • Kontaktperson (Contact person)
  Ange din e-postadress och ditt telefonnummer som inspektör så att snabb kontakt kan tas om det finns några frågor kring informationen. Ange även myndighetens officiella e-postadress.

 • Kompletterande information (Additional information)
  Var noga med att ge en kort sammanfattning av vad som hänt. Sammanfattningen är viktig då den bidrar till att mottagaren snabbare förstår innebörden av ett meddelande.