Skriv ut
Jämför versioner

Kontaktuppgifter vid utbrott

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen och smittskyddsenheterna

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet eller med livsmedelsutbrott på en smittskyddsenhet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

På denna sida finns kontaktuppgifter till myndigheter som ofta berörs i utbrottsutredningar

Kontaktuppgifter vid utbrott

Nedan är de myndigheter listade som vanligen berörs i ett utredningsarbete. De nås via sin telefonväxel, och ibland finns kontaktuppgifterna på hemsidan. Vid behov utanför kontorstid kontaktas respektive myndighets Tjänsteman i beredskap, TiB, eller SOS alarm 0771-800 900, samtalet går därefter till TiB. 

I dessa fall …

… kontakta:

Behov av stöd vid utbrottsutredningar

 

Livsmedelsverkets utbrottsjour, tel 0733-54 53 23 (8-16 vardagar). Efter kontorstid nås Livsmedelsverkets TIB via SOS-Alarm, tel 018-10 15 02

Vid misstanke om att förorenat livsmedel kommer från ett livsmedelsföretag som den aktuella kontrollmyndigheten inte själv har kontrollansvaret för, ska ett RASFF-meddelande upprättas.

Kontaktpunkten för RASFF på Livsmedelsverket (Inloggningsuppgifter till Livstecknet krävs för denna länk)

Kontaktpunkten nås även via Livsmedelsverkets växel

Vid misstanke att fall även finns i annan region

Smittskyddsenheten i den regionen och vid behov Folkhälsomyndigheten

Vid misstanke att dricksvatten orsakat utbrottet

Kommunala kontrollmyndigheten, Livsmedelsverket eller länsstyrelsen

Om du är kommunal kontrollmyndighet: Ansvarig dricksvattenproducent eller den som tillhandahåller dricksvattnet

Vid akuta problem med dricksvatten som påkallar behov av stöd under kris: VAKA är en vattenkatastrofgrupp som nås dygnet runt via SOS-alarm på tel 020-30 20 30

Då fler än en kommun i samma län är involverade i ett utbrott

Länsstyrelsen

Vid utbrott med koppling till primärproduktionen, det vill säga djur, livsmedel och foder

Länsstyrelsen, som i vissa fall behöver kontakta Jordbruksverket

Smitta som involverar Försvarsmakten

Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Kontorstid via växel 08-788 7500 alternativt fihm@mil.se. Utanför kontorstid TIB1 073-143 59 05 alternativt TIB2 070-882 58 26

Kontakta andra myndigheter – för råd och stöd

Du kan också behöva vända dig till andra myndigheter för att få råd och stöd, även om de inte är dirket berörda.

Om du behöver stöd eller har frågor om...

… vänd dig till:

Insjuknade människor, symtom eller liknande, utredningsarbete kopplat till människor, exempelvis statistik, enkäter, typning av humanisolat

Folkhälsomyndigheten,
tel 010-205 20 00

Livsmedel, utredningsarbete, provtagning eller analys

Livsmedelsverkets utbrottsjour, tel 0733-54 53 23

Dricksvatten

Folkhälsomyndigheten eller Livsmedelsverkets utbrottsjour

Hot eller misstanke om brott mot livsmedelslagen

Polismyndigheten

Akut förgiftning

Giftinformationscentralen

Smitta hos djur, besättningar och foder

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Jordbruksverket

Sidans taggar
Lagstiftning