Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Distansförsäljning - inte färdigförpackade livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

När en kund ringer och beställer mat för hemkörning blir maten förpackad på konsumentens begäran. Maten ska då ses som livsmedel som inte är färdigförpackade. Kunden har då rätt att få viss information om livsmedlet innan köpet avslutas.

Tre kategorier

Regler för livsmedel som inte är färdigförpackade och som säljs via distanshandel finns i artikel 14.2 i förordning (EU) nr 1169/2011. Livsmedel som säljs och som inte är färdigförpackade delas in i tre kategorier:

  • Livsmedel som säljs utan att vara förpackade (det vill säga oförpackade livsmedel).
  • Livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran.
  • Livsmedel som är färdigförpackade för direkt försäljning.

Inte färdigförpackade livsmedel

Exempel på distansförsäljning av livsmedel som inte är färdigförpackade

  • Beställning av matkasse med butiksförpackade grönsaker via en butiks webbplats.

  • En kund ringer och beställer en pizza som sedan paketeras och levereras.

  • Pizzasallad – förpackad före beställning – som tillbehör till en beställd pizza.

  • Leverans av kylda och varma matlådor från till exempel ett kommunalt tillagningskök till personer i deras hem. Matlådorna kan levereras från tillagningsköket, via annat företag, exempelvis hemtjänst. Om mellanlagring sker, till exempel i ett kyllager hos hemtjänsten, måste tillagningsköket (företagaren som förpackar livsmedlet på konsumentens begäran) kunna visa att det har ett system som säkerställer att rätt livsmedelsinformation når fram till konsumenten även i sådant fall.

Vilken information ska lämnas och hur?

Via länken nedan förklarar vi vilken information som ska lämnas, och hur, för livsmedel som är oförpackade, förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran eller är förpackade för direkt försäljning. Informationen ska alltså lämnas även om livsmedlet erbjuds till försäljning genom distanskommunikation.

Obligatoriskt att informera om för livsmedel som inte är färdigförpackade

Precis som när färdigförpackade livsmedel säljs via distans ska informationen för livsmedel som inte är färdigförpackade lämnas innan köpet avslutas och vid leverans. Informationen som ska finnas tillgänglig innan köpet avslutat kan lämnas på samma sätt som för färdigförpackade livsmedel som säljs via distans.

Att informera innan köpet avslutas

Hur kan informationen lämnas?

Hur uppgifterna får lämnas 

Exempel på hur livsmedelsinformation kan lämnas, innan köpet och vid leverans

  • Matlådor distribueras från ett kommunalt tillagningskök till personer i deras hem. I samband med beställningen av denna tjänst får mottagaren information om ett telefonnummer, exempelvis till tillagningsköket, tillsammans med tillgängliga telefontider. Via numret får kunden information om allergena ingredienser enligt bilaga II i förordning (EU) nr 1169/2011. Dessutom, om kunden frågar, kan hen även få information om övriga uppgifter, som är obligatoriska att kunna lämna för livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran, utom hållbarhetsdatum. När matlådan levereras ska det vara möjligt för kunden att få samma information som vid beställningen och dessutom uppgift om hållbarhetsdatum. Informationen kan lämnas skriftligt eller muntligt. Den som levererar maten kan exempelvis ringa till tillagningsköket och fråga.

  • När en kund ringer och beställer mat från en restaurang för hemleverans ska hen få information om allergena ingredienser enligt bilaga II i förordning (EU) nr 1169/2011. Även övriga uppgifter som är obligatoriska att ange för livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran, utom hållbarhetsdatum, ska kunden kunna få om hen frågar. När maten levereras ska det vara möjligt för kunden få samma information som vid beställningen och dessutom uppgift om hållbarhetsdatum. Informationen kan lämnas skriftligt eller muntligt. Den som levererar maten kan exempelvis ringa till restaurangen och fråga.

Varuautomater eller automatiserade affärslokaler

Vid försäljning av oförpackade livsmedel via varuautomater, till exempel drycker, ska uppgifter som är obligatoriska för oförpackade livsmedel alltid lämnas, det vill säga allergeninformation enligt bilaga II i förordning (EU) nr 1169/2011.

Ett sätt att lämna informationen är via hänvisning till en webbplats och ett telefonnummer med tillgängliga telefontider eller att informationen finns på varuautomaten eller pappersmuggen.

Obligatoriskt att informera om