Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Minneslista vid godkännande: köttprodukter

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Använd minneslistan nedan vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.

Frågeställningarna bygger på lagkrav ur förordning (EG) nr 853/2004 gällande köttprodukter och ska alltid användas tillsammans med

Minneslistan för allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien.

Fråga

Köttprodukter

1.1

Kommentar: det saknas specifika krav som är tillämpliga vid godkännandeprövning.

Se avsnitt VI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

 Fråga

Informationsöverföring i samband med platsbesöket

2.1

Det saknas specifik information för aktuell verksamhet. Se minneslistan för allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien.