Skriv ut
Jämför versioner

Minneslista vid godkännande: köttprodukter

Styrande instruktion för Livsmedelsverket

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

Här finner du en minneslista att använda vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.

Frågeställningarna bygger på lagkrav ur förordning (EG) nr 853/2004 gällande köttprodukter och ska alltid användas tillsammans med

Minneslistan för allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien.

1

Köttprodukter

1.1

Kommentar: det saknas specifika krav som är tillämpliga vid godkännandeprövning.

Se avsnitt VI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

 2

Informationsöverföring i samband med platsbesöket

2.1

Det saknas specifik information för aktuell verksamhet. Se minneslistan för allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien.

Lagstiftning