Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Varmrökt fisk - Princip 6 - Verifiering och validering

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan följer exempel på viktiga punkter att kontrollera om verifiering och validering för varmrökt fisk, i det här fallet varmrökt makrill. Det går inte går att kopiera exemplet rakt av för alla sorters varmrökt fisk. Varje produkt har sina unika frågor.

Exempel - Verifiera att åtgärder genomförs - varmrökt makrill

 • Kontrollera att alla journaler för rengöring fylls i.
 • Se till att underhåll av givare (temperatursensorer i rök och kylar, vågar, salinometer) sker enligt den frekvens som bestämts.
 • Stäm av, inför tryck av nya etiketter, att innehållet överensstämmer med aktuell produktbeskrivning.
 • Följ upp reklamationer och klagomål från kunder.
 • Spårbarhet finns bakåt och framåt i kedjan för varje parti i form av ankomstjournaler för råvaror, produktionsjournaler och följesedlar till kundbeställningar.
 • HACCP-planen finns tillgänglig och om myndigheten bedömer skriftlig.
 • Korrigerande åtgärder är rätt ifyllda.
 • Journaler för kärntemperatur i produkt, temp i kylar är ifyllda.
 • Ankomstkontrolldokument för färskhet och temperatur i produkten är ifyllda
 • Resultat av vattenprover och mikrobiologiska kontroller finns enligt provtagningsplan.
 • Histaminprover är tagna enligt plan på råvaror och färdig produkt.
 • Listeriaprover är tagna enligt plan på färdig produkt och omgivningsprover.
 • Utvärdera om resultaten från enskilda prover visar på frånvaro av Listeria monocytogenes i produkterna eller miljön.

Exempel - Validera att åtgärderna fungerar effektivt
- varmrökt makrill

 • Utvärdera om resultaten från provtagningen över tid (trender) visar på frånvaro av Listeria monocytogenes i produkterna eller miljön.
 • Undersök om provtagningsplanen för histamin med provtagning på färska och rökta produkter är tillräcklig omfattande.
 • Kontrollera att korrigerande åtgärder genomförs som det har beskrivits.
 • Förekommer reklamationer som indikerar att hållbarheten måste sänkas eller produktbeskrivningen modifieras?
 • Har det förekommit reklamationer som indikerar avvikande temperatur på utlevererad produkt?
 • Finns det klagomål som indikerat förekomst av histamin i produkterna?
 • Har modifieringar gjorts i produktbeskrivningen eller i processen som motiverar att faroanalysen behöver göras om?