Skriv ut
Jämför versioner

Varmrökt fisk - Princip 6 - Verifiering och validering

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här följer exempel på viktiga punkter att kontrollera om verifiering och validering för varmrökt fisk, i det här fallet varmrökt makrill. Det går inte går att kopiera exemplet rakt av för alla sorters varmrökt fisk. Varje produkt har sina unika frågor.

Exempel - Verifiera att åtgärder genomförs
- varmrökt makrill

 • Kontrollera att alla journaler för rengöring fylls i.
 • Se till att underhåll av givare (temperatursensorer i rök och kylar, vågar, salinometer) sker enligt den frekvens som bestämts.
 • Stäm av, inför tryck av nya etiketter, att innehållet överensstämmer med aktuell produktbeskrivning.
 • Följ upp reklamationer och klagomål från kunder.
 • Spårbarhet finns bakåt och framåt i kedjan för varje parti i form av ankomstjournaler för råvaror, produktionsjournaler och följesedlar till kundbeställningar.
 • HACCP-planen finns tillgänglig och om myndigheten bedömer skriftlig.
 • Korrigerande åtgärder är rätt ifyllda.
 • Journaler för kärntemperatur i produkt, temp i kylar är ifyllda.
 • Ankomstkontrolldokument för färskhet och temperatur i produkten är ifyllda
 • Resultat av vattenprover och mikrobiologiska kontroller finns enligt provtagningsplan.
 • Histaminprover är tagna enligt plan på råvaror och färdig produkt.
 • Listeriaprover är tagna enligt plan på färdig produkt och omgivningsprover.
 • Utvärdera om resultaten från enskilda prover visar på frånvaro av Listeria m. i produkterna eller miljön.

Exempel - Validera att åtgärderna fungerar effektivt
- varmrökt makrill

 • Utvärdera om resultaten från provtagningen över tid (trender) visar på frånvaro av Listeria m. i produkterna eller miljön.
 • Undersök om provtagningsplanen för histamin med provtagning på färska och rökta produkter är tillräcklig omfattande.
 • Kontrollera att korrigerande åtgärder genomförs som det har beskrivits.
 • Förekommer reklamationer som indikerar att hållbarheten måste sänkas eller produktbeskrivningen modifieras?
 • Har det förekommit reklamationer som indikerar avvikande temperatur på utlevererad produkt?
 • Finns det klagomål som indikerat förekomst av histamin i produkterna?
 • Har modifieringar gjorts i produktbeskrivningen eller i processen som motiverar att faroanalysen behöver göras om?