Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Sockersaltad sill - Princip 6 - verifiering och validering

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här följer exempel på viktiga punkter att kontrollera om verifiering och validering för sockersaltade sillinläggningar i tunn sås (lag), här matjessill. Det går inte går att kopiera exemplet rakt av för alla sorters sockersaltade sillinläggningar. Varje produkt har sina frågeställningar.

Exempel verifiering - matjessill 

Verifiera att hygienåtgärder genomförs

 • Kontrollera att alla journaler för rengöring fylls i.
 • Stäm av, inför tryckning av nya etiketter, att innehållet överensstämmer med aktuell produktspecifikation.
 • Sker underhåll av givare (pH-mätare, vågceller, vågar, salinometer) enligt den frekvens som har bestämts?
 • Sker en översyn av märkningen när en ändring av de ingående råvarorna ändrats
 • Finns spårbarhet bakåt och framåt i kedjan för varje parti i form av ankomstjournaler för råvaror, produktionsjournaler och följesedlar till kundbeställningar?
 • Finns en skriftlig HACCP-plan tillgänglig?
 • Är korrigerande åtgärder rätt ifyllda?
 • Är journaler för receptblandning ifyllda?
 • Är förpackningar eller behållare tydligt märkta med dess innehåll
 • Följs provtagningsplan för varje såsblandning för pH och salthalt.
 • Finns resultat av vattenprover med mikrobiologiska kontroller enligt provtagningsplan?
 • Finns specifikationer för inköpta tillsatser?
 • Följs provtagningsplan för mikrobiologiska kontroller upp? 

Verifiera att redlighetsåtgärder genomförs

 • Sker underhåll av givare (särskilt vågceller och vågar) enligt den frekvens som har bestämts?
 • Följs reklamationer och kundklagomål kopplade till kvalitet som smak och mängd upp?
 • Följs provtagningsplan för sensoriska kontroller upp? 

Exempel validering – matjessill

Validera att hygienåtgärder genomförs

 • Sker en översyn av märkningen när en ändring av de ingående råvarorna ändrats
 • Utvärdera om resultaten från provtagningen av miljön indikerar att rengöringen av behållare och utrustning som kommer i kontakt med produkt är tillfredställande.
 • Är provtagningsplanen med omgivningsprover tillräckligt anpassad för att fånga upp om Listeria monocytogenes förekommer i miljön? Är omgivningsproverna tillräckligt omfattande?
 • Genomförs korrigerande åtgärder som det har beskrivits?
 • Har modifieringar gjorts i receptet eller i processen som motiverar att faroanalysen behöver göras om?
 • Förekommer reklamationer som indikerar att hållbarheten måste sänkas eller produkten modifieras?
 • Finns det indikationer som visar att mikrobiologiska eller kemiska analyser överskrider uppsatta toleransvärden?

Validera att redlighetsåtgärder genomförs

 • Förekommer reklamationer som indikerar att hållbarheten måste sänkas eller produkten modifieras?
 • Visar reklamationer på någon trend för kvalitetsavvikelser?