Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Sockersaltad sill - Princip 6 - verifiering och validering

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan följer exempel på viktiga punkter att kontrollera om verifiering och validering för sockersaltade sillinläggningar i tunn sås (lag), här matjessill. Det går inte går att kopiera exemplet rakt av för alla sorters sockersaltade sillinläggningar. Varje produkt har sina frågeställningar.

Exempel verifiering - matjessill 

Verifiera att hygienåtgärder genomförs

 • Kontrollera att alla journaler för rengöring fylls i.
 • Stäm av, inför tryckning av nya etiketter, att innehållet överensstämmer med aktuell produktspecifikation.
 • Sker underhåll av givare (pH-mätare, vågceller, vågar, salinometer) enligt den frekvens som har bestämts?
 • Sker en översyn av märkningen när en ändring av de ingående råvarorna ändrats
 • Finns spårbarhet bakåt och framåt i kedjan för varje parti i form av ankomstjournaler för råvaror, produktionsjournaler och följesedlar till kundbeställningar?
 • Finns en skriftlig HACCP-plan tillgänglig?
 • Är korrigerande åtgärder rätt ifyllda?
 • Är journaler för receptblandning ifyllda?
 • Är förpackningar eller behållare tydligt märkta med dess innehåll
 • Följs provtagningsplan för varje såsblandning för pH och salthalt.
 • Finns resultat av vattenprover med mikrobiologiska kontroller enligt provtagningsplan?
 • Finns specifikationer för inköpta tillsatser?
 • Följs provtagningsplan för mikrobiologiska kontroller (inklusive histamin) upp?

Verifiera att redlighetsåtgärder genomförs

 • Sker underhåll av givare (särskilt vågceller och vågar) enligt den frekvens som har bestämts?
 • Följs reklamationer och kundklagomål kopplade till kvalitet som smak och mängd upp?
 • Följs provtagningsplan för sensoriska kontroller upp? 

Exempel validering – matjessill

Validera att hygienåtgärder genomförs

 • Sker en översyn av märkningen när en ändring av de ingående råvarorna ändrats
 • Utvärdera om resultaten från provtagningen av miljön indikerar att rengöringen av behållare och utrustning som kommer i kontakt med produkt är tillfredställande.
 • Är provtagningsplanen med omgivningsprover tillräckligt anpassad för att fånga upp om Listeria monocytogenes förekommer i miljön? Är omgivningsproverna tillräckligt omfattande?
 • Genomförs korrigerande åtgärder som det har beskrivits?
 • Har modifieringar gjorts i receptet eller i processen som motiverar att faroanalysen behöver göras om?
 • Förekommer reklamationer som indikerar att hållbarheten måste sänkas eller produkten modifieras?
 • Finns det indikationer som visar att mikrobiologiska eller kemiska analyser överskrider uppsatta toleransvärden?

Validera att redlighetsåtgärder genomförs

 • Förekommer reklamationer som indikerar att hållbarheten måste sänkas eller produkten modifieras?
 • Visar reklamationer på någon trend för kvalitetsavvikelser?