Skriv ut
Jämför versioner

Kontroll av importerade alkoholhaltiga drycker

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här finner du de speciella regler som gäller gränskontroll av importerade alkoholhaltiga drycker.

Flera myndigheter inblandade vid import av alkohol

För att kunna sälja alkoholdrycker i Sverige måste importören vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt reglerna i lagen om alkoholskatt. Ansökan om godkännande görs hos Skatteverket. Importörer av alkoholhaltiga drycker ska också kontakta Tullverket och Folkhälsomyndigheten.

För import av vin från länder utanför EU krävs så kallade ledsagardokument, VI1- och VI2-dokument. Se artiklarna 40-53, bilagorna IX-X i förordning (EG) nr 555/2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn. 

Importörer av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker ska också kontakta Folkhälsomyndigheten för att uppfylla kravet på att lämna in statistiska uppgifter om import.

Information till livsmedelsföretagare Alkoholhaltiga drycker - tillverkning och märkning

 

 

 

Sidans taggar
Lagstiftning