EG-beslut 2002/840

Antagande av förteckning över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land

Ändringar med mera

Beslutet är ändrat och finns i konsoliderad version (2012-05-24) som innehåller ändringar till och med genomförandebeslut 2012/277/EU

Lagstiftning