Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Användbara länkar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här finner du en rad matnyttiga länkar för att bedriva en effektiv, riskbaserad och ändamålsenlig kontroll av kosttillskott.

Om substanser, växter och dosnivåer

Livstecknet - riskvärderingar
Riskvärderingar från Livsmedelsverket: på Livstecknet finns ett antal riskvärderingar med tillhörande sammanfattningar. Riskvärderingarna är gjorda av Livsmedelsverkets Risk- och nyttovärderingsenheten. Sammanfattningen innehåller ett förslag på hantering av förekomsten av substansen/växten i kosttillskott.

Riskvärdering av andra ämnen i kosttillskott - VKM
Riskvärderingarna är gjorda av den norska Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i uppdrag av Mattilsynet.

Compendium of Botanical - Efsa
Tar upp växter och växtdelar som kan innebära risker i kosttillskott. I databasen finns uppgifter om växtens latinska namn, vilken del av växten som kan innebära problem, vilken substans i växten som är kritisk och referenser till vetenskapliga undersökningar och dokument.

ESCO report: Advice on the EFSA guidance document for the safety assessment of botanicals and botanical preparations intended for use as food supplements, based on real case studies - Efsa

Stofflisten des Bundes und der Bundesländer - BVL
Exempel på listor över växt och växtdelar som används inom EU. De finns i flera länder för att förenkla kontrollen. Vissa listor är så kallade positivlistor, med ingredienser som anses mer eller mindre riskfria, medan andra fokuserar på de verksamma och/eller riskfyllda substanserna i växterna.

Foedevarestyrelsen drogelisten- Foedevarestyrelsen
Vurdering af planter, svampe og dele heraf anvendt i kosttilskud og urtete. En lista sammanställd utifrån riskvärderingar av växter och växtdelar för användning i kosttillskott och örtteer. Det är det danska Fødevaredirektoratet som har upprättat Drogelisten för bedömning av växter och växtdelar i kontrollen. Den kan användas även av svenska kontrollmyndigheter. De riskvärderingar av växter som listan bygger på kan i vissa fall erhållas från danska Fødevaredirektoratet eller Fødevarestyrelsen. Riskvärderingarna kan till exempel användas som underlag vid beslut om förbud mot utsläppande på marknaden.

Giftinformationscentralens webbplats
På Giftinformationens webbplats finns bland annat en växtlista och en kemikalielista som i kontrollen av vissa ingredienser kan ge en fingervisning om innehållet i kosttillskott.

Nya livsmedels-katalogen - EU-kommissionen
Novel food katalogen är en databas publicerad av EU-kommissionen. I den finns information samlat om olika livsmedels status som nytt livsmedel.

Unionsförteckning över nya livsmedel
I unionslistan finns alla godkända nya livsmedel och traditionella livsmedel från tredje land.

Ämnesguiden - Läkemedelsverket
Ger information om hur Läkemedelsverket tidigare har sett på produkter med visst innehåll. Utifrån informationen kan läsaren själv se och bedöma om produkten är ett läkemedel eller inte. Informationen i Ämnesguiden är endast vägledande. På Läkemedelsverkets webbplats finns också en sökfunktion för att kontrollera om en produkt, till exempel ett vitaminpreparat på ett apotek, är ett godkänt läkemedel eller inte.

Referensvärden för näringsintag - Efsa

Livsmedelsverkets information om vitaminer

WADAs dopinglista - Riksidrottsförbundet

Expertgruppens förteckning över dopningsmedel - Folkhälsomyndigheten
Detta är en förteckning över substanser som faller under dopningslagens definition 

Riksmaten vuxna 2010-11, Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige.  

Register rörande hälsopåståenden

EU-registret över godkända och icke godkända hälsopåståenden - EU-kommissionen

Efsas förteckning över Botanical claims 
Hälsopåståenden om botanicals som är "on hold" är i de flesta fall inte utvärderade vilket innebär att de inte finns i EU-registret över godkända och icke-godkända påståenden. Dessa hittas i excelfilen Questions on Botanical claims eller i Efsas Acessdatabas Database of health claims submitted to EFSA for evaluation. 

Vägledningar

EU-kommissionens vägledning för behöriga myndigheter vid kontroll av överensstämmelse med EU:s lagstiftning av tillåtna avvikelser för näringsvärden som deklareras på etiketten

EU-kommissionens översiktstabell med olika toleransvärden

Närings- och hälsopåståenden

Hampaprodukter

Nya livsmedel

Branschriktlinjer

Kosttillskott:
Säkra kosttillskott till konsument

Sport och viktminskningsprodukter:
Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument

Påståenden om utseende:
Guidelines for the Substantiation of Beauty Claims for Food Supplements - Food supplements Europe

Myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens funktionsbrevlåda för nya missbruksmedel: nps@folkhalsomyndigheten.se

Konsumentverket

Läkemedelsverket

Tullverket  

Branschorganisationer

Svensk Egenvård

Svensk digitalhandel

Food Supplements Europe