EG-förordning 1333/2008

Livsmedelstillsatser

Ändringar med mera

I och med ändringsförordning (EU) 2018/1497 ströks underkategori 17.3 Kosttillskott i sirapsliknande eller tuggbar form. Ett fel i ändringsförordningen ledde dock till att kategori 17.3 inte togs bort i del E utan endast i del D i den konsoliderade versionen av förordning (EU) nr 1333/2008.

Rättelsen till kommissionens förordning (EU) nr 2018/1497 betyder att underkategori 17.3 nu är struken även i del E till förordning (EU) nr 1333/2008.

Information om EU-förordning 2019/891

I och med ändringsförordning (EU) 2019/891 godkänns användningen av järnlaktat (E 585) som stabiliseringsmedel i svampen Albatrellus ovinus som används som livsmedelsingrediens i svensk leverpastej.

När järnlaktat appliceras på svampen Albatrellus ovinus avger det inte sin egen färg och det förstärker inte heller svampens existerande färg. Därför har funktionsgruppen "stabiliseringsmedel" ändrats genom att ordet "existerande" stryks så att man täcker den tekniska funktion som järnlaktat (E 585) har när det appliceras på Albatrellus ovinus.

Lagstiftning