EG-förordning 1333/2008

Livsmedelstillsatser

Ändringar med mera

I och med ändringsförordning (EU) 2018/1497 ströks underkategori 17.3 Kosttillskott i sirapsliknande eller tuggbar form. Ett fel i ändringsförordningen ledde dock till att kategori 17.3 inte togs bort i del E utan endast i del D i den konsoliderade versionen av förordning (EU) nr 1333/2008.

Rättelsen till kommissionens förordning (EU) nr 2018/1497 betyder att underkategori 17.3 nu är struken även i del E till förordning (EU) nr 1333/2008.

Lagstiftning