Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Parametrar för mikroorganismer

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om alla parametrar för mikroorganismer med ett gränsvärde i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.

Tabellen visar gränsvärden vid olika provtagningspunkter enligt bilaga 1 till LIVSFS 2022:12. Parametrarna kommer i bokstavsordning. 

Via länkarna i tabellen nås mer information om den aktuella parametern.

Parameter Råvatten  Utgående dricksvatten  Dricksvatten hos användaren Dricksvatten som tappas i flaskor eller behållare
Escherichia coli (E. coli) - Påvisad i 100 ml Påvisad i 100 ml Påvisad i 100 ml
Intestinala enterokocker - Påvisad i 100 ml Påvisad i 100 ml Påvisad i 100 ml
Somatiska kolifager 50 PFU/100 ml - - -

Escherichia coli (E. coli)

Förekomst och indikation

Parametern indikerar fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel.

Effekter

Förekomst av E. coli innebär ökad risk för vattenburen smitta.

Ytterligare information

De flesta E. coli är harmlösa tarmbakterier, men det finns sjukdomsframkallande E. coli som kan ge allvarliga symptom. E. coli har oftast lägre motståndskraft mot desinfektion samt sämre överlevnad i omgivningen än exempelvis intestinala enterokocker.

Intestinala enterokocker

Förekomst och indikation

Parametern indikerar fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel.

Effekter

Förekomst av enterokocker innebär ökad risk för vattenburen smitta.

Ytterligare information

De flesta enterokocker är harmlösa tarmbakterier som förekommer i lägre antal men som bedöms ha en större motståndskraft och längre överlevnad i omgivningen än E. coli.

Somatiska kolifager

Kommentar

Om parametern påträffas i råvatten i koncentrationer > 50 PFU/100 ml bör den analyseras efter vissa steg i beredningsprocessen så att det går att fastställa log-reduktion genom befintliga barriärer och bedöma huruvida risken för att patogena virus inte elimineras är tillräckligt under kontroll.

Förekomst och indikation

Somatiska kolifager kan förekomma i råvatten vid fekal förorening från exempelvis avloppsutsläpp.

Effekter

Förekomst av somatiska kolifager innebär ökad risk för vattenburen smitta.