Till huvudinnehåll

SFS 2021:176

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (2006:1166) om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
  3. Bestämmelserna om bemanningsavgift i 3 a och 18 §§ i den upphävda förordningen gäller fortfarande för offentlig kontroll som utövas under 2021.
  4. Bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda förordningen får tillämpas till utgången av 2023. Den årliga avgiften får då även omfatta kostnader för sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.