EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Sidans taggar
EU:s regler Lagstiftning 3-MPCD AAC Akrylamid Algtoxin Alkohol Allergener Analys Animaliska biprodukter Animaliska livsmedel Aromatiserat vin Aromer Avgift Barnmat Bekämpningsmedel Berikning Bestrålning Cesium Cider Dioxiner/PCB Djupfrysta livsmedel Djurskydd Dricksvatten Ekologiska livsmedel Epizooti Export Fisk & fiskeriprodukter Fjäderfä Fläskkött Fri från Frilevande vilt Främmande ämnen Får och getter Gelatin Giftiga metaller GMO Godkännande Groddar Gränskontroll Gränsvärden HACCP Handel inom EU Hardjur Honung Hägnat vilt Hälsopåståenden Häst Import Information och märkning Inspektion Juice Kakao och choklad Kollagen Kontrollmetodik Kosttillskott Källvatten Köttberedning Köttprodukter Livsmedel för viktkontroll Livsmedelshygien Läkemedelsrester Magar, urinblåsor och tarmar Malet kött Margarin och matfettsblandningar Maskinurbenat kött Material i kontakt med livsmedel Matsvinn Mikrobiologiska kriterier Mikroorganismer Mjölk och mjölkprodukter Mobila verksamheter Modermjölksersättning & tillskottsnäring Musslor Mykotoxiner Naturligt mineralvatten Nitrat Nya livsmedel Nyckelhålet Näringspåståenden Nötkreatur Nötkött Offentlig kontroll Olivolja PAH Primärproduktion Provtagning RASFF Registrering Ren Restsubstans Revision Riskklassning Salmonella Sammansatta livsmedel Skyddade beteckningar Skyddsåtgärd Slakt Smittskydd Snus och tuggtobak Snäckor Socker Specialmärkning Speciella medicinska ändamål Sprit Spår av Spårbarhet Styckning Sylt, marmelad och gelé Tama hov- och klövdjur Tamsvin Temperatur Tillsatser Transport Trikiner Tvärvillkor Ursprungsmärkning Ursprungsmärkning nötkött Utredning av utbrott Vegetabilier Verksamhetsstyrning Veterinärintyg Vin Åtgärder vid bristande efterlevnad Ägg & äggprodukter
Samlingssidor
Lagstiftning