EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

Ändringar med mera

Sidans taggar
EU:s regler Lagstiftning 3-MPCD AAC Akrylamid Algtoxin Alkohol Allergener Analys Animaliska biprodukter Animaliska livsmedel Aromatiserat vin Aromer Avgift Barnmat Bekämpningsmedel Berikning Bestrålning Branschriktlinjer Cesium Cider Dioxiner/PCB Djupfrysta livsmedel Djurskydd Dricksvatten Ekologiska livsmedel Epizooti Export Extrationsmedel Fisk & fiskeriprodukter Fjäderfä Fläskkött Fri från Frilevande vilt Främmande ämnen Får och getter Gelatin GMO Godkännande Groddar Gränskontroll Gränsvärden HACCP Handel inom EU Hardjur Honung Hägnat vilt Hälsopåståenden Häst Import Information och märkning Inspektion Juice Kakao och choklad Kollagen Kontrollmetodik Kontrolltid Kosttillskott Köttberedning Köttprodukter Livsmedel för viktkontroll Livsmedel för viktminskning Livsmedelshygien Läkemedelsrester Magar, urinblåsor och tarmar Malet kött Margarin och matfettsblandningar Maskinurbenat kött Material i kontakt med livsmedel Mikrobiologiska kriterier Mikroorganismer Mineralvatten Mjölk och mjölkprodukter Mobila anläggningar Modermjölksersättning & tillskottsnäring Musslor Mykotoxiner Nitrat Nya livsmedel Nyckelhålet Näringspåståenden Nötkreatur Nötkött Offentlig kontroll Olivolja PAH Primärproduktion Provtagning RASFF Registrering Ren Restsubstans Revision Salmonella Sammansatta livsmedel Skyddade beteckningar Skyddsåtgärd Slakt Smittskydd Snus och tuggtobak Snäckor Socker Specialmärkning Speciella medicinska ändamål Sprit Spår av Spårbarhet Styckning Sylt, marmelad och gelé Tama hov- och klövdjur Tamsvin Temperatur Tillsatser Transport Trikiner Tungmetaller Tvärvillkor Ursprungsmärkning Ursprungsmärkning nötkött Utredning av utbrott Utsmält fett och fettgrevar Vegetabilier Verksamhetsstyrning Veterinärintyg Vilt Vin Åtgärder vid bristande efterlevnad Ägg & äggprodukter Övervakning
Samlingssidor
Lagstiftning