Till huvudinnehåll
Hittade 6 träffar som innehåller orden med taggen Cesium
Filtrera på typ
Cesium - provtagning 2023-04-25
Ta del av information om provtagning av livsmedel för analys av cesium. Vi beskriver gränsvärden, regler och farokaraktärisering av cesium, situationer när provtagning är lämpligt, vad man bör tänka på vid provtagning och hur de analyserade halterna ska bedömas.
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

Kontroll av radioaktivt cesium-137 i renar och renkött 2023-08-15
Här finns information om hur faran med radioaktivt cesium ska hanteras efter att kontrollprogrammet har upphört.
LIVSFS 2005:21 2022-12-08

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2012:3 2022-09-21

Främmande ämnen i livsmedel

Provtagning för kontroll av kemiska och radioaktiva faror 2023-12-17
Kemiska och radioaktiva ämnen kan förekomma i livsmedel av olika anledningar. Vissa ämnen är miljöföroreningar och kommer in i livsmedelskedjan för att de finns i luft, vatten, jord eller foder. Andra ämnen kan vara rester av produktionsprocessen, som växtskyddsmedel och läkemedelsrester.