Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Majonnäsbaserade fiskprodukter - Princip 1 - Identifiera faror

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av ett exempel på identifierade faror för en majonnäsbaserad fisk- och skaldjursprodukt, i det här fallet västkustsallad. Observera att det inte går att kopiera exemplet rakt av för alla produkter i sortimentet. Alla har sina unika frågeställningar.

Exempel på identifierade faror - västkustsallad

Steg

Potentiell fara

Orsak

Betydande fara i steget? Risk?

Förebyggande åtgärder

Mottagning

Majonnäs - Salmonella, E. coli, B. cereus 

Räkor - Salmonella, E. coli och S.aureus-toxiner 

Dill – Salmonella 

Fiskrom - L. mono-cytogenes

Kontamination

Nej, låg

Ankomst-kontroll av alla partier enligt rutin och stickprov enligt provtagnings-rutin. Leverantörs-avtal för specificerade gränsvärden för bakterier. Inköp av endast pastöriserad stenbitsrom.

Mottagning

Sulfit i räkor

Behandling ombord vid kokning med sulfit

Ja, låg

Certifikat med varje sändning av räkor för frihet från sulfit.

Fryslagring

Se ovan, särskilt L. mono-cytogenes

Tillväxt, om temperaturen överskrider 0 °C

Nej, låg

Temperatur satt på -18° C. Temperatur övervakning enligt rutin och underhåll av funktion enligt rutin.

Kyllagring

L. mono-cytogenes

Tillväxt av
L. mono-cytogenes i fiskrom med ökande temperatur och lagringstid

Nej, låg

Temperatur-styrning, lagret hålls < +4 °C enligt rutin och underhåll enligt rutin. Att korrekt omsättning sker i lagret så att först insatta blir först uttagna sker enligt rutin.

Torrlagring

Salmonella

Kontamination, via gnagare i kryddor

Nej, låg

Skadedjur hålls efter i alla lagerrum enligt rutin.

Emballage

Salmonella

Kontamination, via gnagare. 

Nej, låg

Skadedjur hålls efter i alla lagerrum enligt rutin.

Rengöring av utrymmen sker enligt städrutin.

Emballage

Förekomst av fysiska föremål, över 5 mm

Inner-emballage;. via trasiga förpackningar

Nej, låg

Förebyggande åtgärder mot fysisk och kemisk kontamination enligt rutin.

Upptining

Salmonella, E. coli och S. aureus i räkor

Tillväxt under tining

Nej, låg

Temperatur-styrning av upptinings-vatten. Tömning och rengöring var tredje timme.

Hackning

Salmonella, E. coli och S. auerus

Kontamination via utrustning och personal. Risk för S. auerus toxin bildning vid temperatur
> +10 °C.

Nej, låg

Utbildning i livsmedels-hygien av anställda (GHP). Särskilda instruktioner för personlig hygien och rengöring (GHP).

Invägning

Kemisk fara av bensoat och sorbinsyra

Överdosering av konserverings-medel särskilt bensoat

Ja, hög

Instruktion för receptsäkring kalibrering av vågar.

Blandning

Salmonella, E. coli och S. aureus

 

Kontamination och tillväxt i blandnings-smet via utrustning (skänkvagn, spatel och omrörare) och personal.

Nej, låg

Rengöring av utrymmen sker enligt städrutin.

Särskilda instruktioner för personlig hygien.

Blandning

Allergener

Risk för överföring av allergena ämnen från tidigare produktion av sallad innehållande t.ex. sojamjöl, ägg

Ja, hög

Val av produktions-ordning beaktar ordningsföljden mellan salladerna med hänsyn tagen till att minimera risken för kors-kontamination av allergener.

Blandning

Främmande föremål

Lösa föremål från personal, utrustning

Nej, låg

Utbildning i livsmedels-hygien av anställda. Särskilda instruktioner för personlig hygien. GHP- regler för att förhindra kors-kontamination av glas eller metall.

Portionering/
Vägning

Salmonella, E. coli, S. aureus och B. cereus.  

Kontamination och tillväxt
blandnings-smet via pump och portionerare och spatel.

 

Nej, låg

Rengöring av utrustning sker enligt städrutin, samt efterkontroll av rengöring och underhåll av portionerare och slangar genom underhållsrutin Särskilda instruktioner för personlig hygien. Vid stopp längre än en timme ställs skänkvagn in i kylrum. Uttag av prov för mikrobiologisk verifiering 1 ggr/vecka.

Portionering/
Vägning

Allergener

Från otillräckligt rengjord utrustning.

Nej, låg

Se ovan.

Portionering/
Vägning

Främmande föremål

Lösa föremål i blandare, fyllnings-utrustning och personal

Nej, låg

Se ovan.

Packning och märkning

Kontamination

Trasigt emballage

 

Nej, låg

Manuell efterkontroll sker i samband med pallsättning.

Packning och märkning

Allergener

Etikett saknar uppgifter om allergener

Ja, hög

Att rätt etikett och med korrekta uppgifter sätts på sker genom tillämpning av rutin för spårbarhet och rutin för märkning.

Kyllagring

Tillväxt av L. mono-cytogenes

Hög temperatur

Nej, låg

Temperatur-styrning; lagret hålls < +4 °C enligt rutin och underhålls enligt rutin. Att korrekt omsättning sker i lagret så att först insatta blir först uttagna sker enligt rutin.

Leverans

Tillväxt av L. mono-cytogenes

Hög temperatur

Nej, låg

Transport sker endast med kylbilar.

Exempel på identifierade redlighetsfaror - västkustsallad

Processteg

Potentiell redlighetsfara

Orsak

Betydande redlighetsfara i steget? Risk?

Förebyggande åtgärder

Mottagning

Kontamination

Förekomst av GMO i råvaror

Nej, de ingående råvarorna utgör ingen risk.

Inga.

Portionering/
Vägning

Undervikt

Fel inställd vågcell

Ja, det finns gränsvärden för hur mycket ett parti och en enhet får underskrida

Kalibrerings-rutiner för portionerare enligt rutin verifiering genom stickprovs-kontroller på färdiga burkar enligt rutin.