Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Livsmedelsavfall - dricksvatten

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om livsmedelsavfall enligt 8 § punkt 5 LIVSFS 2022:12.

Regler för avfall som kan påverka dricksvatten

Livsmedelsavfall, oätliga biprodukter och annat avfall nämns i bilaga II kapitel VI till förordning (EG) nr 852/2004. I de fall man har personalutrymmen i anslutning till ett vattenverk är det viktigt att se till att ha en bra hantering av matrester från lunchrum för att inte skadedjur ska lockas dit. Annat avfall som säckar, behållare, träpallar med mera bör tas bort från lokalerna så snart som möjligt för att minimera risk för kontaminering. Avfall vid vattenverks- eller reservoarområdet bör också tas bort på lämpligt sätt.

Bilaga II kapitel VI punkt 2 till förordning (EG) nr 852/2004 gäller inte för dricksvattenförsörjningen.