Till huvudinnehåll

LIVSFS 2008:13

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

Genom LIVSFS 2022:3 ändras föreskrifterna på sådant vis att de leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten som identifieras genom Myndigheten för samhällsskydd- och beredskaps föreskrifter undantas kraven om vidtagande av administrativa och tekniska åtgärder i syfte att skydda system för drift och övervakning av dricksvattenproduktion mot obehörig åtkomst.