Till huvudinnehåll
Hittade 50 träffar som innehåller orden med taggen Nationella regler LIVSFS
Filtrera på typ
LIVSFS 2002:48 2019-07-11

Vinframställning

LIVSFS 2003:10 2019-07-01

Honung

LIVSFS 2003:11 2019-07-01

Socker

LIVSFS 2003:13 2019-07-01

Kakao- och chokladvaror

LIVSFS 2003:16 2019-07-01

Kondenserad mjölk och mjölkprodukter

LIVSFS 2003:17 2019-07-01

Sylt, gelé och marmelad

LIVSFS 2003:18 2020-06-01

Fruktjuice och fruktnektar

LIVSFS 2003:39 2019-07-02

Mjölk och ost

LIVSFS 2003:45 2021-06-09

Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten

LIVSFS 2005:11 2019-07-02

Cider

LIVSFS 2005:20 2023-11-27

Livsmedelshygien

LIVSFS 2005:21 2022-12-08

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2005:22 2019-12-02

Kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska Unionen

LIVSFS 2005:7 2019-07-02

Epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott

LIVSFS 2005:9 2021-03-01

Användning av symbolen Nyckelhålet

LIVSFS 2006:12 2024-05-06

Djupfrysta livsmedel

LIVSFS 2008:13 2024-02-01

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

LIVSFS 2009:13 2019-07-02

Rapportering och vissa andra skyldigheter för kontrollmyndigheter

LIVSFS 2010:10 2023-11-13

Avgift för exportgodkännande

LIVSFS 2011:12 2019-07-03

Extraktionsmedel vid framställning av livsmedel

LIVSFS 2012:3 2022-09-21

Främmande ämnen i livsmedel

LIVSFS 2012:6 2023-06-02

Snus och tuggtobak

LIVSFS 2014:22 2024-05-20

Vissa fiskarter från Östersjön

LIVSFS 2014:25 2019-07-03

Livsmedelsenzymer

LIVSFS 2014:4 2022-09-06

Livsmedelsinformation

LIVSFS 2016:13 2019-07-03

Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel

LIVSFS 2016:7 2016-06-10

Livsmedelsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om livsmedel för särskilda näringsändamål

LIVSFS 2018:5 2019-10-03

Livsmedelsverkets föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

LIVSFS 2020:6 2022-02-22

Föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring

LIVSFS 2021:12 2022-03-16

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion

LIVSFS 2021:8 2024-02-07

Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

LIVSFS 2021:9 2021-08-17

Livsmedelsverkets föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt

LIVSFS 2022:12 2023-01-11

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

LIVSFS 2022:2 2024-02-01

Livsmedelsverkets föreskrifter om informationssäkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten

LIVSFS 2022:4 2024-03-28

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel avsedda för särskilda grupper

LIVSFS 2022:8 2022-12-15

Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande

LIVSFS 2023:2 2023-12-05

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll

LIVSFS 2023:3 2023-05-24

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott

LIVSFS 2023:5 2023-07-06

Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

LIVSFS 2024:2 2024-03-05

Livsmedelsverkets föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak

Regler om foder i primärproduktionen 2023-01-11

För bestämmelser om foder i primärproduktionen hänvisas till Jordbruksverkets webbplats.

SLVFS 1980:4 2019-07-01

Förordning om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

SLVFS 1980:5 2019-07-01

Överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

SLVFS 1980:6 2019-07-01

Tillämpningsföreskrifter till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustningen för sådan transport (ATP)

SLVFS 1993:20 2019-07-01

Identifikationsmärkning av livsmedelspartier

SLVFS 1997:27 2021-02-22

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn

SLVFS 1998:8 2019-07-01

Provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter från djur

SLVFS 2000:22 2019-05-20

Kaffeextrakt och cikoriaextrakt

SLVFS 2000:46 2019-06-28

Behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning

SLVFS 2001:37 2019-07-01

Handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter.