Till huvudinnehåll

SLVFS 1997:27

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn

Observera att det finns hänvisningar i bilagorna 1 och 6 till 3 § som numera är upphävd. Dessa hänvisningar ska ses som hänvisningar till artikel 2 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (se länk nedan). Livsmedelsverket avser att ändra i föreskrifterna inom kort så att hänvisningarna blir rätt.


Mer information