Skriv ut
Jämför versioner

Smittämnen/agens – symtom, inkubationstid och varaktighet

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Ta hjälp av tabellerna nedan ”Smittämnen/agens – symtom, inkubationstid och varaktighet” om du inte vet vilket smittämnet är.

Smittämnen/agens – symtom, inkubationstid och varaktighet

I tabellerna är smittämnena/agens indelade i fem grupper efter det vanligtvis dominerande (övervägande) symtomet vid smitta: A kräkningar, B diarré, C generella infektionssymtom, D allegiliknande och E neurologiska symtom. Det är en mycket grov indelning som stämmer för majoriteten av personerna i en större grupp insjuknade. Däremot om man endast har en eller ett par personer kan symtombilden se annorlunda ut beroende på individuella skillnader. Använd därför tabellen med det i beaktandet! 

Glöm inte att person-till-person smitta kan vara en smittskälla (detta gälller inte minst vid norovirusinfektioner).

A - Kräkningar dominerar

Typiska symtom illamående, kräkningar, magsmärta, ibland diarré

1Vanligaste inkubationstid

2Intervall inkubationstid

3Varaktighet

Ytterligare symtom

Exempel på smittkällor

Smittämne/
agens

12-4 h
21-5 h
31-1,5 d

-

Ris, pasta

Bacillus cereus (kräkvariant)

12-4 h
21-6 h
31-2 d

-

Pizza, kebab, buffé

Staphylococcus aureus

11-3 h
21-7 h
33-4 h

  Dåligt kokta baljväxter Lektiner

11,5 d
20,5-2 d
31-2 d, ibland längre

 

-

Konditorivaror, hamburgare, frysta hallon, ostron, buffé, förorenat dricksvatten

Norovirus (Calicivirus)

12-4 h/5-8 h

31 d

-

Bolmörtsskivling, giftchampinjon, giftkremla

Vissa giftiga svampar

15-8 h

Yrsel, synrubbningar, lever- och njurskador

Stenmurkla

Vissa giftiga svampar

h=timmar; d=dygn; v=veckor; kursivt=de vanligast förekommande utbrotten i Sverige.                   

B - Diarré dominerar

Typiska symtom diarré, magsmärta, illamående, ibland feber, kräkningar

1Vanligaste inkubationstid

2Intervall inkubationstid

3Varaktighet

Ytterligare symtom

Exempel på smittkällor

Smittämne/
agens

18-16 h

 

31-1,5 d

-

Potatismos, stuvningar, puréer

Bacillus cereus (diarrévariant)

110-12 h
28 h -1d
31-2 d

-

Köttgryta, köttfärssås, ärtsoppa

Clostridium perfringens

19-12 h

 

 

EPEC

110-18 h

Ibland blodig diarré Råa grönsaker, buffé EIEC

110-12 h
210 h-3 d
33-4 d

- Råa grönsaker, buffé ETEC

10,5-2 d
26 h-3 d
3Dygn till veckor

-

Salami, kryddor, bladgrönsaker, ägg, kött

Salmonella

11,5 d
20,5-2 d
31-2 d, ibland längre

-

Konditorivaror, hamburgare, frysta hallon, ostron, buffé, förorenat dricksvatten

Norovirus (Calicivirus)

12-3 d
21-7 d
3Dygn till veckor

Ibland blodig diarré

Råa grönsaker

Shigella

12-4 d
22-8 d
3Dygn till veckor

Ibland blodig diarré

Hamburgare, opastöriserad mjölk, bladgrönsaker, förorenat dricksvatten

EHEC

12-5 d
21-10 d
3Dygn till veckor

Ibland blodig diarré

Fjäderfäkött, opastöriserad mjölk, förorenat dricksvatten

Campylobacter

12-7 d
21-10 d
3Dygn till veckor

Buksmärtor

Fläskkött, bladgrönsaker, opastöriserad mjölk

Yersinia

10,5-4 h

3Upp till 3 d

-

Musslor

Algtoxin (DSP)

18 h-1 d

Leverskador

Lömsk flugsvamp, vit flugsvamp

Vissa giftiga svampar

112 h-2 d
24 h-4 d
3Dygn till veckor

-

Ostron

Vibrio parahaemolyticus

12-7 d
22d-2 v
3Dygn till veckor

-

Råa grönsaker, förorenat dricksvatten

Cryptosporidium

11-2 v
24 d-3 v
3Veckor till månader

Viktförlust

Förorenat dricksvatten

Giardia lamblia

h=timmar; d=dygn; v=veckor; gult=bland de vanligast förekommande utbrotten i Sverige

C - Generella infektionssymtom

Typiska symtom feber, illamående, frossa, huvudvärk, trötthet

1Vanligaste inkubationstid

2Intervall inkubationstid

3Varaktighet

Ytterligare symtom

Exempel på smittkällor

Smittämne/
agens

Blodförgiftning:
11-5 d
21 d-2 v
3Dygn till veckor

Hjärnhinne-inflammation:
14 d-2 v
21 d-2 v
3Dygn till veckor

Gravida:
12-5 v
22 -10 v*
3Dygn till veckor

Symtom på hjärnhinneinflam-mation blodförgiftning

Vakuumpackad kallrökt eller gravad fisk, skivade charkuterier, mögel- och kittostar

Listeria monocytogenes

(invasiv)

13-7 d

Njurskador

Toppig och orangebrun giftspindling

Vissa giftiga svampar

14 v
22- 6 v
3Veckor till månader

Dålig matlust, bland kräkning, gulhet i huden

Frysta bär, ostron, råa grönsaker

Hepatit A virus

h = timmar; d = dygn; v = veckor; md = median; kursivt = de vanligast förekommande utbrotten i Sverige.
*Goulet et al., BMC Infectious Diseases 2013, 13:11.

 D - Allergiliknande symtom

1Vanligaste inkubationstid

2Varaktighet

Symtom

Exempel på smittkällor

Smittämne/
agens

1<1 h

2<1 h

Brännande känsla i mun och hals, huvudvärk, rodnad i ansiktet, hjärtklappning, oro i kroppen. Ibland diarré, magont, andningsbesvär

Tonfisk, makrill, escolar, ost

Histamin

h=timmar; d=dygn; v=veckor; kursivt=de vanligast förekommande utbrotten i Sverige.                 

E - Neurologiska symtom

- synrubbningar, yrsel, hallucinationer, domningar

1Inkubationstid

2Varaktighet

Ytterligare
symtom

Exempel på smittkällor

Smittämne/
agens

10,5-2 h

Talsvårigheter, andningsförlamning

Musslor

Algtoxin (PSP)

10,5-2 h

Ibland magbesvär

Röd flugsvamp, brun flugsvamp, panterflugsvamp,

Vissa giftiga svampar

12 h-8 d

2Dagar till månader

Illamående, kräkningar, talsvårigheter, andningsförlamning.

Felförvarad vakuumpackad fisk, hemgjord inlagd fisk

Clostridium botulinum

h=tim; d=dygn; v=veckor

Källor: Folkhälsomyndigheten, 1177, Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad, WHO Outbreak Investigation guideline, Livsmedelsverket.

Sidans taggar
Lagstiftning