Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Märkning av hönsägg

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om när hönsägg ska märkas med producentkod.

Märkning av hönsägg

Hönsägg som säljs ska som huvudregel vara märkta med producentkod. Producentkoden innehåller information om i vilket produktionssystem äggen är värpta samt ett identifieringsnummer för värphönsanläggningen. Hönsägg som paketerats vid ett godkänt äggpackeri ska alltid vara märkta med producentkod. Regler om märkning av hönsägg med producentkod finns i förordningarna (EU) nr 1308/2013, (EU) 2023/2465 och (EU) 2023/2466 samt i 41 § LIVSFS 2005:20. Producentkodens uppbyggnad beskrivs i 41 § LIVSFS 2005:20. 

Primärproducenten ansöker om tilldelning av identifieringsnummer hos Livsmedelsverket, via e-tjänst:

Tilldelning av identifieringsnummer för märkning av ägg

Reglerna om märkning med producentkod gäller bara hönsägg. Ägg från vaktlar och andra fjäderfän omfattas inte.

Hur ska ägg märkas

När behöver primärproducenten märka hönsägg?

När och om hönsäggen ska märkas beror på hur och var de säljs. Det regleras i 40 § LIVSFS 2005:20.

 • Om hönsäggen säljs på gården
  Hönsägg som säljs av äggproducenten på gården direkt till konsument behöver inte märkas med producentkod.
 •  
 • Försäljning av hönsägg via REKO
  Även hönsägg som säljs direkt till konsument av producenten, och betalas i förväg, men där utkörning av äggen sker till konsumenten, antingen till dörren eller till annan överenskommen plats (till exempel vid REKO-ringsförsäljning) behöver enligt Livsmedelsverket inte märkas med producentkod. Då försäljningen har gjorts upp mellan producent och konsument, och även betalats i förväg, anser Livsmedelsverket att äggen har sålts på gården.
 •  
 • Om primärproducenten säljer hönsägg direkt till konsument utanför gården, till exempel på torget
  Den som har mer än 50 värphöns och säljer äggen utanför gården ska märka äggen med producentkod, till exempel vid torgförsäljning. Producenten ansöker om identifieringsnummer hos Livsmedelsverket, se ovan. Den som har färre än 50 värphöns behöver däremot inte märka ägg med en producentkod, under förutsättning att producentens namn och adress anges vid försäljningen

Ägg