Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

ABP flöde vid slakt av nötkreatur

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Här finner du ett generiskt flödesschema för slakt av nötkreatur, en av de verksamhetstyper där den officiella veterinären ska utföra revision enligt förordning (EU) 2019/627. Använd gärna schemat vid kontroll av flöde av ABP genom en livsmedelsanläggning.

Stall

Processteg

Animalisk biprodukt som hanteras i steget

Avlastning
 • Gödsel från djurtransporter
 • Djur som dött eller avlivats under transport
Stall
 • Gödsel från stall
 • Djur som avlivas i ankomstavdelningen

Oren avdelning

Processteg

Animalisk biprodukt som hanteras i steget

Avblodning

 • Blod
 • Blod från djur vilka otjänlighetsförklarats
 • Blod från djur provtagna för BSE
 • Blod från icke identifierade djur
 • Övrigt blod som inte är livsmedel

Borttagning av juver, penis och testiklar

Besiktning av juver, penis och testiklar

 • Juver
 • Testiklar, penis
 • Beslagtagna organ
 • Otjänligförklarade organ

Avhudning, borttagning av bakben

 • Bakben

Avhudning, borttagning av framben

 • Framben

Borttagning av horn och mule

 • Horn
 • Mule

Hudavdragning

 • Hud, öron, svans
 • Pannbit, hud kring skotthål kontaminerad med hjärnsubstans
 • Ögon som lossnar vid hudavdragning

Sotning, lossning av svans

 • Svans

Avtagning av skalle

 • Skalle

Ren avdelning

Processteg

Animalisk biprodukt som hanteras i steget

Urtagning bukorgan

Besiktning bukorgan

 • Tarm, magar, talg, mjälte, matstrupe, mag- och tarminnehåll, livmoder, foster, nätfett
 • Beslagtagna organ
 • Otjänligförklarade organ

Urtagning bröstorgan

Besiktning bröstorgan och skalle

 • Otjänligförklarade organ/delar av organ
 • Beslagtagna organ > otjänligförklarade organ
 • Arrest > otjänligförklarade organ
 • Beslagtagna skallar > otjänligförklarade skallar
 • Arrest > otjänligförklarade skallar
 • Tonsiller

Klyvning, borttagning av ryggmärg

 • Ryggmärg
 • Klyvspån

Besiktning kropp

 • Lokalt otjänligförklarade kroppar (rensning)
 • Beslagtagna kroppar > otjänligförklarade kroppar
 • Arrest > otjänligförklarade kroppar

Lossning av bäcken/juverfett, könsorgan

 • Fett
 • Könsorgan

Rensning frampart, halsputs

 • Kött från området kring stickkanalen
 • Bortrensat kött

Talgning/fettborttagning

 • Kött från området kring stickkanalen
 • Bortrensat kött

Rensning frampart

 • Bortrensat kött

Rensning bakpart

 • Bortrensat kött

Våg

 • Del av öra med vidhängande identifieringsmärke

Nedkärning av organ

 • Hjärta, lungor, njure, tunga, diafragma, bräss
 • Övrigt material, till exempel luftstrupe

Skallskärning

 • Skallar efter eventuell utskärning
 • Lösa ögon
 • Bortrensat material

Samtliga steg i flödet

 • Material som samlas upp från filter i golvbrunnar eller filter, max 6mm, på annan plats i anläggningen.
 • Material i form av spill på golv under produktionen.
 • Material som samlas upp vid rengöring efter produktion.
 • Material från eventuella hygiensugar, där de är placerade i flödet.
 • Material från djur provtagna för BSE i avvaktan på provsvar.
 • Material från djur som vid provtagning för BSE befunnits vara positiva.
 • Material för fortbildning och forskning i det steg i flödet där det avskiljs.
 • Material som av livsmedelsföretagaren klassas om från livsmedel till ABP i det steg i flödet där det klassas om (utgångspunkt).