Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Grupp 11-15: Mjölk, fermenterade produkter & vegetabiliska alternativ

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter i livsmedelsgrupp 11-15.

Om livsmedelsgrupp 11-15

Det finns många mjölkprodukter på marknaden där mängden laktos är reducerad eller borttagen. De produkterna kan ingå i livsmedelsgrupp 11 a), 12 a), 13 a), 14 a) och 15 a) så länge de uppfyller definitionen av ”mjölk” eller omfattas av övriga livsmedel som tillhör de livsmedelsgrupperna och att krav och villkor för respektive livsmedelsgrupp är uppfyllda. Laktosfri mjölkdryck omfattas också av livsmedelsgrupp 11 a). 

Livsmedelsgrupp 11 a: Mjölk och motsvarande fermenterade mjölkprodukter 

Villkor för livsmedelsgrupp 11 a):

11.

a) Mjölk och motsvarande fermenterade mjölkprodukter som är avsedda som dryck och som inte är smaksatta.

Motsvarande laktosfria produkter samt laktosfri mjölkdryck omfattas också.

– fett högst 0,7 g/100 g

 

Den här livsmedelsgruppen, och livsmedelsgrupp 11 b), omfattar endast drickprodukter. De skiljer sig därför från de andra mjölkgrupperna på så sätt att livsmedelsgrupperna 12 och 13 omfattar produkter av fastare konsistens som inte är avsedda att drickas och livsmedelsgrupperna 14 och 15 omfattar produkter som har samma användningsområden som grädde. 

Produkter i livsmedelsgrupp 11 får inte vara smaksatta.

Produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Lättmjölk
 • Drickyoghurt
 • Låglaktos/laktosreducerad lättmjölk
 • Motsvarande laktosfria produkter 

Produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Smaksatta mjölkprodukter
 • Yoghurt som inte är avsedd att drickas 

Livsmedelsgrupp 11 b: Vegetabiliska alternativ till livsmedelsgrupp 11 a  

Villkor för livsmedelsgrupp 11 b):

11.

b) Vegetabiliska produkter avsedda för samma användning som produkterna i livsmedelsgrupp 11 a).

Produkterna får inte vara smaksatta.

 

– fett högst 1,5 g/100 g

– mättat fett högst 33 % av den totala fetthalten

– sockerarter högst 5 g/100 g

– salt högst 0,1 g/100 g

 Livsmedelsgrupp 11 b) finns för vegetabiliska alternativ till produkter i livsmedelsgrupp 11 a). 

I den här livsmedelsgruppen, och livsmedelsgrupp 11 a), ingår endast drickprodukter. Livsmedelsgrupperna 12 och 13 omfattar produkter av fastare konsistens som inte är avsedda att drickas, och livsmedelsgrupperna 14 och 15 omfattar produkter som har samma användningsområde som grädde. 

Produkterna i livsmedelsgrupp 11 b) har ett villkor när det gäller innehåll av sockerarter, men i övrigt kan produkter i livsmedelsgrupp 11 b) inte smaksättas.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Ris-, havre-, soja- och mandeldryck som inte är smaksatta
   

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Smaksatt ris-, havre-, soja- och mandeldryck
 • Smaksatta fermenterade flytande ris-, havre-, soja- och mandeldrycker
 • Juice, nektar, saft, läsk
 • Vatten, källvatten, naturligt mineralvatten
 • Öl (med eller utan alkohol) 

Livsmedelsgrupp 12 a: Fermenterade mjölkprodukter  

Villkor för livsmedelsgrupp 12 a):

12.

a) Fermenterade mjölkprodukter som inte är avsedda som dryck och som inte är smaksatta.

Motsvarande laktosfria produkter omfattas också.

– fett högst 1,5 g/100 g

 

Den här livsmedelsgruppen och livsmedelsgrupp 13 a) skiljer sig från de fermenterade produkterna i livsmedelsgrupp 11 a) genom att de har en fastare konsistens och alltså inte är avsedda att drickas. Produkter i livsmedelsgrupp 12 a) får inte vara smaksatta.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Yoghurt
 • Filmjölk
 • A-fil
 • Långfil
 • Motsvarande laktosfria produkter 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Smaksatta varianter av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 12 a)
 • Drickyoghurt 

Livsmedelsgrupp 12 b: Vegetabiliska alternativ till livsmedelsgrupp 12 a 

Villkor för livsmedelsgrupp 12 b):

12.

b) Vegetabiliska produkter avsedda för samma användning som produkterna i livsmedelsgrupp 12 a).

Produkterna får inte vara smaksatta.

– fett högst 1,5 g/100 g

– mättat fett högst 33 % av den totala fetthalten

– sockerarter högst 5 g/100 g

– salt högst 0,1 g/100 g

I den här livsmedelsgruppen ingår vegetabiliska alternativ till produkter i livsmedelsgrupp 12 a). De har också, tillsammans med produkterna i livsmedelsgrupp 13 b), en fastare konsistens och är alltså inte avsedda att drickas. 

Produkterna i livsmedelsgrupp 12 b) har ett villkor när det gäller innehåll av sockerarter, men i övrigt kan produkter i livsmedelsgrupp 12 b) inte smaksättas.


Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Produkter baserade på soja, havre eller ris med mera med samma användningsområde som produkterna i livsmedelsgrupp 12 a) 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Vegetabiliska produkter som tillhör livsmedelsgrupp 11 b)
 • Smaksatta varianter av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 12 a) 

Livsmedelsgrupp 13 a: Smaksatta fermenterade mjölkprodukter 

Villkor för livsmedelsgrupp 13 a):

13.

a) Fermenterade mjölkprodukter som inte är avsedda som dryck.

Produkterna får vara smaksatta.

Motsvarande laktosfria produkter omfattas också.

– fett högst 1,5 g/100 g

– tillsatta sockerarter högst
4 g/100 g

 

Produkter i den här livsmedelsgruppen har en fastare konsistens än produkter i livsmedelsgrupp 11 a) och de är inte avsedda att drickas.

Exempel på produkter som kan tillhör livsmedelsgruppen:

 • Yoghurt, smaksatt
 • Fruktyoghurt
 • Motsvarande laktosfria produkter 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Fruktyoghurt med sötningsmedel
 • Drickyoghurt, smaksatt 

Livsmedelsgrupp 13 b: Vegetabiliska alternativ till livsmedelsgrupp 13 a 

Villkor för livsmedelsgrupp 13 b):

13.

b) Vegetabiliska produkter avsedda för samma användning som produkterna i livsmedelsgrupp 13 a).

Produkterna får vara smaksatta.

– fett högst 1,5 g/100 g

– mättat fett högst 33 % av den totala fetthalten

– sockerarter högst 8 g/100 g

– salt högst 0,1 g/100 g

Den här livsmedelsgruppen omfattar vegetabiliska alternativ till produkter som omfattas av livsmedelsgrupp 13 a).

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Produkter baserade på soja, havre eller ris med mera med samma användningsområde som produkter i livsmedelsgrupp 13 a) 

Exempel på produkter som inte tillhör i livsmedelsgruppen:

 • Vegetabiliskt alternativ till smaksatt drickyoghurt 

Livsmedelsgrupp 14 a: Produkter av mjölk och grädde och motsvarande fermenterade produkter

Villkor för livsmedelsgrupp 14 a):

14.

a) Produkter bestående av en blandning av mjölk och grädde avsedda för samma användning som grädde och motsvarande fermenterade produkter.

Produkterna får inte vara smaksatta.

Motsvarande laktosfria produkter omfattas också.

– fett högst 5 g/100 g

 

Den här livsmedelsgruppen och livsmedelsgrupp 14 b) omfattar produkter avsedda att användas i matlagning. Produkter i livsmedelsgruppen får inte vara smaksatta. För motsvarande smaksatta produkter, se livsmedelsgrupp 15 a).

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Magrare varianter avsedda för samma användning som crème fraiche och gräddfil
 • Magrare varianter avsedda för samma användning som grädde
 • Matyoghurt
 • Motsvarande laktosfria produkter 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Kondenserad mjölk 

Livsmedelsgrupp 14 b: Vegetabiliska alternativ till livsmedelsgrupp 14 a 

Villkor för livsmedelsgrupp 14 b):

14.

b) Helt eller delvis vegetabiliska produkter avsedda för samma användning som produkterna i livsmedelsgrupp 14 a).

Produkterna får inte vara smaksatta.

– fett högst 5 g/100 g

– mättat fett högst 33 % av den totala fetthalten

– sockerarter högst 5 g/100 g

– salt högst 0,3 g/100 g

Den här livsmedelsgruppen och livsmedelsgrupp 14 a) omfattar produkter avsedda att användas i matlagning. Produkter i den här livsmedelsgruppen får inte vara smaksatta. För motsvarande smaksatta produkter se livsmedelsgrupp 15 b).

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Helt eller delvis vegetabiliska alternativ till crème fraiche och gräddfil 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Smaksatta varianter av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 14 b)
 • Produkter baserade på soja, havre eller ris med mera som används som ersättning för produkter i livsmedelsgrupp 12 a).  

Livsmedelsgrupp 15 a: Smaksatta produkter av mjölk och grädde och motsvarande fermenterade produkter 

Villkor för livsmedelsgrupp 15 a):

15.

a) Produkter bestående av en blandning av mjölk och grädde, avsedda för samma användning som grädde och motsvarande fermenterade produkter.

Produkterna får vara smaksatta.

Motsvarande laktosfria produkter omfattas också.

– fett högst 5 g/100 g

– sockerarter högst 5 g/100 g

– salt högst 0,8 g/100 g

 

Den här livsmedelsgruppen och livsmedelsgrupp 15 b) omfattar smaksatta produkter avsedda för att användas i matlagning.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Magrare varianter avsedda för samma användning som smaksatt crème fraiche
 • Magrare varianter avsedda för samma användning som smaksatt grädde
 • Smaksatt matyoghurt
 • Motsvarande laktosfria produkter 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Smaksatt kvarg
 • Smaksatt cottage cheese (färskost med grynig konsistens) 

Livsmedelsgrupp 15 b: Vegetabiliska alternativ till livsmedelsgrupp 15 a 

Villkor för livsmedelsgrupp 15 b):

15.

b) Helt eller delvis vegetabiliska produkter avsedda för samma användning som produkterna i livsmedelsgrupp 15 a).

Produkterna får vara smaksatta.

– fett högst 5 g/100 g

– mättat fett högst 33 % av den totala fetthalten

– sockerarter högst 5 g/100 g

– salt högst 0,8 g/100 g

Den här livsmedelsgruppen omfattar smaksatta produkter avsedda för att användas i matlagning.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Helt eller delvis vegetabiliska alternativ till smaksatt crème fraiche och gräddfil 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen: 

 • Soja-, havre-och risprodukter som är avsedda som ersättning för produkter i livsmedelsgrupp 12 a)