Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Sockersaltad sill - Princip 3-5

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av exempel på kritiska gränsvärden, övervakning och korrigerande åtgärder identifierade av företaget för sockersaltad sill i tunn sås (lag). Det går inte att kopiera exemplet rakt av för alla sorters sockersaltade sillinläggningar. Varje produkt har sina frågeställningar.

Exempel på kritiska gränsvärden, övervakning och korrigerande åtgärder – matjessill

Steg

 

Potentiell fara

 

Kritiskt gränsvärde

 

Övervakning
Vad, hur, vem

 

Korrigerande åtgärd

CCP/OPRP 1

Beredning av såser

Kemisk fara vid överdosering av konserverings-medel (bensoat)

 

 

 

Högst 2 gram av bensoat och sorbat per kilo sås

 

 

 

Vad: Invägning av rätt mängder enligt recept, och fördelning av ingredienser i blandningen.

Hur: Invägning av alla ingredienser för sig. Efterkontroll av pH på den färdigblandade såsen.

Vem: Utförs av operatör.

Vid överdosering kontakta kvalitetschef, stoppa satsen för utvärdering

 

 

 

CCP/OPRP 2

Beredning av såser

Tillväxt av Clostridium botulinum i senare led

 

HAc 1-1,5 %,

pH < 4,5

 

Vad: Mängden tillsatta ingredienser enligt recept.

Hur: Invägning av alla ingredienser för sig. Efterkontroll av pH på den färdigblandade såsen.

Vem: Utförs av operatör.

Stoppa och utvärdera. Vid för högt pH justera HAc mängd.

 

 

 

CCP/OPRP 3

Öppning av tunnor

Clostridium botulinum

 

Ingen tunna får ha innehåll som har hårdare partier av fisk med avvikande färg och eller lukt.

pH <4,5

Vad: Förekomst av fiskpartier med avvikande färg och lukt

Hur: Vid tömning av tunnor

Vem: Operatör

Stoppa, häll upp innehållet i en särskild vagn, kontakta kvalitetsavdelning och utvärdera

CCP/OPRP 4

Öppning av tunnor

 

Parasiter

Lagring >6 veckor

Vad: Vid val av parti som ska användas kontrolleras tunnornas märkning för produktions-datum

Hur: Före tömning i lagret

Vem: Operatör

Stoppa, och välj tunnor i lagret med längre lagringstid.

Exempel vid redlighetsrisker (DAP) – matjessill

Steg

 

DAP

 

Kritiskt gränsvärde

 

Övervakning Vad, hur, vem

 

Korrigerande åtgärd

Öppning av tunnor

Sensoriska avvikelser (härsken lukt och avvikande smak och färg)

Alla tunnor kontrolleras för förekomst av avvikande smak, konsistens och färg

Vad: Förekomst av fisk med avvikande färg och lukt.

Hur:  Vid tömning av tunnor.

Vem: Operatör

Stoppa och häll upp innehållet i en särskild vagn, kontakta kvalitets-avdelning och utvärdera

Justering

Undervikt

Ingen burk får underskrida den dubbla negativa avvikelsen i nettovikt d.v.s. lägre än 6 %. Det faktiska innehållet i en färdig-förpackning får i genomsnitt inte vara mindre än den nominella mängden (se STAFS 2017:1)

Vad: Att rätt mängd sill vägs upp i varje burk.

Hur: Inställning av vågcell innan igångsättning. Kontroll visuellt.

Vem: Operatör

Plocka bort burkar med underfyllnad, stoppa bandet vid störningar som kräver kalibrering av givare.