Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Sockersaltad sill - Princip - 3-5

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här finner du exempel på kritiska gränsvärden, övervakning och korrigerande åtgärder identifierade av företaget för sockersaltad sill i tunn sås (lag). Obs att det inte går att kopiera exemplet rakt av för alla sorters sockersaltade sillinläggningar. Varje produkt har sina frågeställningar.

Exempel på kritiska gränsvärden, övervakning och korrigerande åtgärder – matjessill

Steg

Potentiell fara

 

Kritiskt gränsvärde

 

Övervakning Vad, hur, vem

 

Korrigerande åtgärd

CCP 1

Beredning av såser

 

   

Kemisk fara (bensoat)

 

 

 

Högst 2 gram av bensoat och sorbat per kilo sås

 

 

 

Vad: Mängden tillsatta ingredienser enligt recept.

Hur: Invägning av alla ingredienser för sig. Efterkontroll av pH på den färdigblandade såsen.

Vem: Utförs av operatör.

Stoppa och utvärdera. Vid för högt pH justera HAc mängd.

 

 

 

Tillväxt av Clostridium botulinum i senare led

 

HAc 1-1,5%,

pH < 4,5

 

Vad: Mängden tillsatta ingredienser enligt recept.

Hur: Invägning av alla ingredienser för sig. Efterkontroll av pH på den färdigblandade såsen.

Vem: Utförs av operatör.

Stoppa och utvärdera. Vid för högt pH justera HAc mängd.

 

 

 

CCP 2

Öppning av tunnor

 

 

 

Clostridium botulinum

 

Ingen tunna får ha innehåll som har hårdare partier av fisk med avvikande färg och eller lukt.

pH <4,5

Vad: Förekomst av fiskpartier med avvikande färg och lukt

Hur: Vid tömning av tunnor

Vem: Operatör

Stoppa, häll upp innehållet i en särskild vagn, kontakta kvalitetsavdelning och utvärdera

Parasiter

Lagring >6 veckor

Vad: Vid val av parti som ska användas kontrolleras tunnornas märkning för produktionsdatum

Hur: Före tömning i lagret

Vem: Operatör

Stoppa, och välj tunnor i lagret med längre lagringstid.

 Exempel vid redlighetsrisker (DAP) – matjessill

Steg

DAP

 

Kritiskt gränsvärde

 

Övervakning Vad, hur, vem

 

Korrigerande åtgärd

 

 

 

 

Öppning av tunnor

 

 

 

Sensoriska avvikelser (härsken lukt och avvikande smak och färg)

Alla tunnor kontrolleras för förekomst av avvikande smak, konsistens och färg

Vad: Förekomst av fisk med avvikande färg och lukt.

Hur:  Vid tömning av tunnor.

Vem: Operatör

Stoppa och häll upp innehållet i en särskild vagn, kontakta kvalitetsavdelning och utvärdera

Justering

 

 

 

Undervikt

Ingen burk får underskrida den dubbla negativa avvikelsen i nettovikt dvs lägre än 6 %. Partiet som helhet får underskrida med högst ..% från angiven vikt

Vad: Att rätt mängd sill vägs upp i varje burk.

Hur: Inställning av vågcell innan igångsättning. Kontroll visuellt.

Vem: Operatör

Plocka bort burkar med underfyllnad, stoppa bandet vid störningar som kräver kalibrering av givare.