Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Transporter - dricksvatten

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

På den här sidan hittar du information om transport av dricksvatten enligt 2 b § punkt 3 SLVFS 2001:30.

Regler för att skydda dricksvatten vid transport

Vid exempelvis nödvattenförsörjning kan det finnas behov av att transportera dricksvatten i tankar till konsumenterna. Tankar som används för transport av dricksvatten får enligt bilaga II kapitel IV punkt 5 till förordning (EG) nr 852/2004 användas för transport av annat än dricksvatten eller livsmedel. Det som har transporterats tidigare får dock inte kontaminera dricksvattnet.

Det bör finnas dokumenterade rutiner för hur rengöring av tankarna ska gå till. I Livsmedelsverkets handbok Beredskapsplanering för dricksvatten (senaste version från 2008) finns rekommendationer för hur tankar som används för nödvattenförsörjning kan rengöras och desinficeras. Krav på provtagning och analys vid nödvattenförsörjning finns i bilaga 3 avsnitt C II till SLVFS 2001:30.

Om man transporterar dricksvatten förpackat i någon typ av konsumentförpackningar kan bilaga II kapitel IV punkt 3 till förordningen vara relevant.

Bilaga II kapitel IV punkt 7 i samma förordning kan vara relevant om tankarna står uppställda under en längre tid på sommaren då en hög temperatur kan gynna mikrobiologisk tillväxt så att kvalitetskraven i SLVFS 2001:30 riskerar att överskridas. Det kan då snarare handla om att det är viktigt att placera tankarna på bästa möjliga sätt för att skydda dem mot att dricksvattnet får för hög temperatur och att ha en tillräckligt hög omsättning på vattnet.

Bilaga II kapitel IV punkt 4 till förordning (EG) nr 852/2004 gäller inte för dricksvattenförsörjningen.

Sidans taggar
Lagstiftning