Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Minneslista vid godkännande: äggprodukter

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Använd minneslistan nedan vid godkännandeprövning av livsmedelsanläggningar som ska godkännas med stöd av förordning (EG) nr 853/2004.

Frågeställningarna bygger på lagkrav ur förordning (EG) nr 853/2004 gällande äggprodukter och ska alltid användas tillsammans med

Minneslistan för allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien.

Fråga

Äggprodukter

1.1

Är anläggningen utformad/utrustad/inredd för att garantera att föjande arbetsmoment skiljs åt:

  • tvättning, torkning och desinficiering av smutsiga ägg om dessa moment utförts

  • knäckning av ägg, uppsamling av ägginnehållet och borttagning av skal och hinnor

  • andra arbetsmoment än de som anges i punkterna 1 och 2.

Se avsnitt X, kapitel II, I, punkt 1-3 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.2

Finns det förutsättningar för värmebehandling av flytande ägg och äggprodukter när så det behövs?

Se avsnitt X, kapitel II, III, punkt 5-6 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.3

Finns det förutsättningar för kylhantering av flytande ägg som inte kan bearbetas direkt efter knäckningen när så behövs?

Se avsnitt X, kapitel II, III, punkt 7 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

1.4

Finns det förutsättningar för lagring av produkter som inte har hållbarhetsbehandlats samt infrysning av produkter avsedda för infrysning?

Se avsnitt X, kapitel II, III, punkt 8 i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Fråga

Informationsöverföring i samband med platsbesöket

2.1

Ge muntlig information i tillämpliga fall om befintlig lagstiftning: 

  • särskilda analyskrav och särskilda märkningskrav enligt avsnitt X kapitel II, IV och V i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.