Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Grupp 21-22: Fiskeriprodukter och produkter därav

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 21-22.

Livsmedelsgrupp 21: Fiskeriprodukter och musslor 

I livsmedelsgrupp 21 ingår:

Fiskeriprodukter och levande musslor.

Produkterna får vara beredda.

I livsmedelsgrupp 21 ingår alla salt- eller sötvattensdjur och levande musslor (blötdjur med två skal), både vildfångade och odlade. Det gäller alla ätliga former, delar och produkter av sådana djur. Definitionen av fiskeriprodukter innebär att kräldjur och grodor inte ingår i livsmedelsgruppen. 

Att produkterna får vara beredda innebär att också produkter som har genomgått något som påverkar helheten, som rensning, skivning, filetering och hackning, ingår i denna livsmedelsgrupp. Produkterna får däremot inte vara bearbetade.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Färsk fisk
 • Laxfiléer, skivor av torsk
 • Mald fisk
 • Fiskrom
 • Fisklever
 • Levande musslor
 • Produkter av snäckor
 • Räkor, jätteräkor och andra skaldjur 

Exempel på produkter som inte ingår i gruppen: 

 • Marinerad, rökt eller saltad fisk
 • Panerad fisk
 • Räkor i saltlake och kokta räkor
 • Lutfisk 

Livsmedelsgrupp 22 a-d: Produkter av bearbetade fiskeriprodukter 

I livsmedelsgrupp 22 a) - d) ingår:

Produkter framställda av minst 50 % bearbetade fiskeriprodukter.

Produkterna får innehålla sås eller spad.

Procentandelen och villkoren gäller den del av produkten som är avsedd att konsumeras.

Produkterna får vara panerade men tillverkarens anvisning får inte medföra att produkten tillförs fett.

Produkterna i livsmedelsgrupp 22 a) - d) ska vara bearbetade, det vill säga de kan ha till exempel ha värmebehandlats, rökts, rimmats, mognats, torkats eller marinerats.

Produkterna i livsmedelsgruppen kan vara panerade. På förpackningen får endast anges en tillagningsmetod som inte tillför produkten fett vid tillagningen.

Det är saltvillkoren som skiljer de olika undergrupperna åt i livsmedelsgrupp 22. Övriga villkor för andra fetter än fiskfett, sockerarter och salt är samma för grupperna 22 a) - d). Livsmedelsgrupp 22 a) är den största gruppen av fiskprodukter.

Lättkonserverade fiskeriprodukter kännetecknas av att de har en salthalt på mindre än 6 % och en syrahalt som ger ett pH-värde på 5, och att de inte har samma hållbarhet som fiskhalvkonserver. Som lättkonserverade fiskprodukter räknas även rökt, gravad och värmebehandlade eller på annat sätt beredda fisk- och fiskeriprodukter, som har en något längre hållbarhet än färska fiskeriprodukter.

Det innebär att halvkonserver av fisk kan placeras i livsmedelsgrupp 22 d), medan lättkonserverade fiskeriprodukter placeras i livsmedelsgrupp 22 b) eller livsmedelsgrupp 22 c) om de inte ingår i livsmedelsgrupp 22 a) som tillsammans med andra fiskeriprodukter även inkluderar helkonserver av fisk.

Livsmedelsgrupp 22 a: Produkter som inte omfattas av livsmedelsgrupperna 22 b-d 

I livsmedelsgrupp 22 a) ingår:

Produkter som inte omfattas av livsmedelsgrupperna 22 b)-d).

Livsmedelsgrupp 22 a) är den generella gruppen för fiskeriprodukter.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Fiskbullar
 • Fiskburgare
 • Fiskgratäng
 • Panerad fisk
 • Rimmad lax
 • Lutfisk
 • Laxpaté
 • Fisk- och skaldjurssallader med minst 50 % fiskprodukter
 • Makrill i tomatsås
 • Konserverade sardiner
 • Tonfisk i gelé eller vatten
 • Räkor i saltlake
 • Kokta räkor 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen: 

 • Tonfisk i olja 

Livsmedelsgrupp 22 b: Skivade påläggsprodukter 

I livsmedelsgrupp 22 b) ingår:

Skivade påläggsprodukter.

Produkterna kan bestå av hackad eller finfördelad fisk och andra fiskeriprodukter, och vara tillsatt till exempel fiskgelatin, kryddor, grönsaker eller andra ingredienser.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Påläggslax
 • Skivade påläggsprodukter som inte är rökta 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Skivade hela filéer av rökt lax, öring eller liknande
 • Varmrökta fiskprodukter som inte är skivade
 • Kallrökta fiskprodukter som inte är skivade
 • Makrill i tomatsås, kaviar och andra icke skivade påläggsprodukter

Livsmedelsgrupp 22 c: Rökt eller gravad fisk 

I livsmedelsgrupp 22 c) ingår:

Rökt eller gravad fisk.

I den här livsmedelsgruppen ingår produkter av rökt eller gravad fisk. Produkterna kan bestå av hela (eventuellt skivade) fiskfiléer.

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Rökt lax
 • Gravad lax
 • Varmrökt makrill
 • Kallrökt makrill
 • Varmrökta skivade fiskfiléer
 • Kallrökta skivade fiskfiléer 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen:

 • Fiskeriprodukter som inte är rökta eller gravade
 • Skaldjur 

Livsmedelsgrupp 22 d: Kaviar och andra halvkonserver av fisk 

I livsmedelsgrupp 22 d) ingår:

Kaviar och andra halvkonserver av fisk.

I den här livsmedelsgruppen ingår kaviar och andra halvkonserver av fisk. Det finns inget krav på att det bör vara typiska påläggsprodukter, utan påläggsprodukter kan också ingå. 

Andra halvkonserver ingår i livsmedelsgrupp 22 a). En halvkonserv av fisk innebär en fiskprodukt som har förlängd hållbarhet, men som måste förvaras i kyla (10°C).

Exempel på produkter som kan tillhöra livsmedelsgruppen:

 • Kaviar
 • Marinerad fisk, som sill, inlagd sill och inlagd strömming
 • Sill
 • Ansjovis
 • Surströmming 

Exempel på produkter som inte tillhör livsmedelsgruppen: 

 • Helkonserver av fisk, som makrill i tomatsås och konserverad tonfisk
 • Halvkonserver av andra fiskeriprodukter än fisk, till exempel räkor i saltlake
 • Lättkonserverade fiskeriprodukter