Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Exempel på riskklassning av slakt- och vilthantering

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av exempel på hur du använder den nya riskklassningsmodellen för att beräkna kontrollfrekvenser för olika verksamheter inom slakt- och vilthanteringsmodellen.

Slakterier och vilthanteringsanläggningar med andra verksamheter

I exemplen nedan visas uträkningar för den del av riskklassningen som omfattar verksamheterna slakt, vilthantering, animaliska biprodukter och djurskydd. Om slakteriet eller vilthanteringsanläggningen även bedriver andra verksamheter, till exempel styckning, malet kött, köttberedningar och liknande så får de verksamheterna en egen riskklass i enligt med inriktningen Tidigare led. För exempel på beräkningar för den inriktningen se:

Exempel på riskklassning i tidigare led

Exempel 1 - Svinslakteri

Detta exempel är ett slakteri som är godkänt för slakt av slaktsvin, sugga och galt. Slakteriet har också möjlighet att stalla upp djur över natt.

Omfattning

Omfattningen anges i måttet utgående ton slaktkroppar per år. Mängden slaktkroppar som går ut från verksamheten är cirka 9 000 ton vilket i beräkningstabellen för slakt/vilthantering ligger i spannet >5000-10 000 ton per år. Verksamhetens omfattning blir därför Stor.

Aktiviteter Slakt

Slakteriet har huvudaktiviteterna:

 • Slakt av tamsvin vid slakteri (10 poäng)

Slakteriet har följande underaktivitet i verksamheten:

 • Slakt eller vilthantering av trikinbärande djur (3 poäng)

Aktiviteter ABP

Slakteriet sorterar inte sina animaliska biprodukter, utan allt avfall skickas till förbränning.

Verksamheten har underaktiviteten:

 • ABP sorteras bara i en kategori (1 poäng)

Summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 1 poäng.

Aktiviteter Djurskydd

Slakteriet bedövar grisarna genom gasbedövning. Som reservmetod används bultpistol. De har möjlighet att stalla upp grisar över natt på slakteriet.

Verksamheten har underaktiviteterna:

 • Gasbedövning (5 poäng)
 • Bedövning med bult (5 poäng)
 • Uppstallning av tamsvin över natt (5 poäng)

Summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 15 poäng.

Resultat

Verksamhetens omfattning har bedömts till Stor vilket tillsammans med 13 kontrollpoäng ger riskklassen SLV5.

Slakteriet i exemplet får kontrollfrekvensen 25 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 5 kontroller per år.

Denna frekvens kan sedan reduceras om någon av grunderna God efterlevnad och/eller Tredjepartscertifiering är uppfyllda.

För riskklassning av animaliska biprodukter har verksamheten med omfattningen Stor och 1 kontrollpoäng riskklassen AVS5, vilket ger kontrollfrekvens 20 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 4 kontroller per år.

För riskklassning av djurskydd har verksamheten med omfattningen Stor och 15 kontrollpoäng riskklassen DJS6, vilket ger kontrollfrekvens 125 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 25 kontroller per år.

Exempel 2 - Storboskapsslakteri

Detta exempel är ett slakteri som är godkänt för slakt av nötkreatur av alla åldrar och hästdjur. Slakteriet har också möjlighet att stalla upp djur över natt.

Omfattning

Omfattningen anges i måttet utgående ton slaktkroppar per år. Mängden slaktkroppar som går ut från verksamheten är cirka 4 500 ton, vilket i beräkningstabellen för slakt/vilthantering ligger i spannet >1000-5000 ton per år. Verksamhetens omfattning blir därför Mellan.

Aktiviteter Slakt

Slakteriet har huvudaktiviteterna:

 • Slakt av nötkreatur och/eller hästdjur vid slakteri (11 poäng)

Slakteriet har följande underaktivitet i verksamheten:

 • Slakt av nötkreatur under 12 månaders ålder (1 poäng)
 • Slakt av nötkreatur, får eller get över 12 månaders ålder (3 poäng)
 • Slakt eller vilthantering av trikinbärande djur (3 poäng)

Aktiviteter ABP           

Anläggningen hanterar SRM eftersom de slaktar vuxna nötkreatur. De tömmer våmmarna för att sälja dem som hundmat och sorterar maginnehållet för sig. De hanterar därför flera kategorier ABP men sorterar inte inom kategorierna.

Verksamheten har underaktiviteterna:

 • ABP sorteras i mer än en kategori (10 poäng)
 • SRM-hantering nöt, får eller get över 12 månader (10 poäng)

Summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 20 poäng.

Aktiviteter Djurskydd

Slakteriet bedövar nötkreatur och häst med bult. Reservmetod är bult. Nötkreatur kan stallas upp över natt på slakteriet.

Verksamheten har underaktiviteterna:

 • Bedövning med bult (5 poäng)
 • Uppstallning stora idisslare över natt (5 poäng)

Summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 10 poäng.

Resultat

Verksamhetens omfattning har bedömts till Mellan vilket tillsammans med 18 kontrollpoäng ger riskklassen SLV4.

Slakteriet i exemplet får kontrollfrekvensen 20 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 4 kontroller per år.

Denna frekvens kan sedan reduceras om någon av grunderna God efterlevnad och/eller Tredjepartscertifiering är uppfyllda.

För riskklassning av animaliska biprodukter har verksamheten med omfattningen Mellan och 20 kontrollpoäng, riskklassen AVS6 vilket ger kontrollfrekvens 25 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 5 kontroller per år.

För riskklassning av djurskydd har verksamheten med omfattningen Mellan och 10 kontrollpoäng riskklassen DJS4, vilket ger kontrollfrekvens 75 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 15 kontroller per år.                     

Exempel 3 - Ett slakteri med många djurslag som också bedriver vilthantering

I det här exemplet har vi ett slakteri som slaktar nötkreatur av alla åldrar. Man slaktar även får och slaktsvin. Alla djurslag kan stallas upp över natt. Anläggningen är också godkänd för slakt på gård och bedriver vilthantering av storvilt.

Omfattning

Omfattningen anges i måttet utgående ton slaktkroppar per år. Anläggningen slaktar cirka 75 ton tamboskap och cirka 5 ton vilt per år. Det ger en total mängd på 80 ton slaktkroppar per år vilket i beräkningstabellen för slakt/vilthantering ligger i spannet >10-100 ton per år. Verksamhetens omfattning blir därför Mini.

Aktiviteter slakt/vilthantering

Slakteriet har huvudaktiviteterna:

 • Slakt av nötkreatur och/eller hästdjur vid slakteri (11 poäng)
 • Slakt av små idisslare (exklusive kalv) bland annat get, får och lamm vid slakteri (10 poäng)
 • Slakt av tamsvin vid slakteri (10 poäng)
 • Vilthantering storvilt (6 poäng)

Slakteriet har följande underaktivitet i verksamheten:

 • Slakt av nötkreatur under 12 månaders ålder (1 poäng)
 • Slakt av nötkreatur, får eller get över 12 månaders ålder (3 poäng)
 • Slakt eller vilthantering av trikinbärande djur (3 poäng)
 • Slakt på jordbruksanläggning av häst, svin eller nötkreatur andra än bison (1 poäng)

Summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 45 poäng.

Aktiviteter ABP

Anläggningen hanterar SRM eftersom man slaktar vuxna nötkreatur och vuxna får. De tömmer våmmarna för att sälja dem som hundmat och sorterar maginnehållet för sig. De hanterar därför flera kategorier ABP men sorterar inte inom kategorierna.

Verksamheten har underaktiviteterna:

 • ABP sorteras i mer än en kategori (10 poäng)
 • SRM-hantering nöt, får eller get över 12 månader (10 poäng)

Summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 20 poäng.

Aktiviteter Djurskydd

Slakteriet bedövar nötkreatur med bult och får och svin med eltång. Reservmetod är bult. Slakteriet är även godkänt för slakt på gård. Alla djurslag kan stallas upp över natt på slakteriet.

Verksamheten har underaktiviteterna:

 • Slakt på annat ställe än slakteri (1 poäng)
 • Bedövning med bult (5 poäng)
 • Elektrisk bedövning (5 poäng)
 • Uppstallning av stora idisslare över natt (5 poäng)
 • Uppstallning av små idisslare över natt (5 poäng)
 • Uppstallning av tamsvin över natt (5 poäng)

Summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 26 poäng.

Resultat

Verksamhetens omfattning har bedömts till Mini vilket tillsammans med 45 kontrollpoäng ger riskklassen SLV4.

Slakteriet i exemplet får kontrollfrekvensen 20 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 4 kontroller per år.

Denna frekvens kan sedan reduceras om någon av grunderna God efterlevnad och/eller Tredjepartscertifiering är uppfyllda.

För riskklassning av animaliska biprodukter har verksamheten med omfattningen Mini och 20 kontrollpoäng riskklassen AVS4, vilket ger kontrollfrekvens 15 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 3 kontroller per år.

För riskklassning av djurskydd har verksamheten med omfattningen Mini och 26 kontrollpoäng riskklassen DJS2, vilket ger kontrollfrekvens 25 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 5 kontroller per år.

Exempel 4 - Fjäderfäslakteri

Detta exempel är ett slakteri som är godkänt för slakt av slaktkyckling (broiler).

Omfattning

Omfattningen anges i måttet utgående ton slaktkroppar per år. Anläggningen slaktar cirka 80 000 ton per år vilket i beräkningstabellen för slakt/vilthantering ger storleksklassen över 10 000 ton per år. Verksamhetens omfattning blir därför Mycket stor.

Aktiviteter Slakt

Verksamheten har huvudaktiviteten:

 • Slakt av fjäderfä andra än strutsfåglar (ratiter) vid slakteri (8 poäng)

Slakteriet har följande underaktivitet i verksamheten:

 • Slakt av slaktkyckling (broiler) (8 poäng)

Summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 16 poäng.

Aktiviteter ABP

Slakteriet sorterar biprodukterna i två kategorier och sorterar även inom kategorierna.

Verksamheten har underaktiviteterna:

 • ABP, sorteras i mer än en kategori (10 poäng)
 • ABP inom kategori 2 eller 3 tas om hand på flera olika sätt/för olika användnings-områden (10 poäng)

Summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 20 poäng.

Aktiviteter Djurskydd

Slakteriet bedövar alla slaktkycklingarna genom ett strömförande vattenbad. Som reservmetod används slag mot huvudet.

Verksamheten har underaktiviteterna:

 • Strömförande vattenbad (5 poäng)
 • Slag mot huvudet (5 poäng)

Summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 10 poäng.

Resultat

Verksamhetens omfattning har bedömts till Mycket stor vilket tillsammans med 16 kontrollpoäng ger riskklassen SLV8.

Slakteriet i exemplet får kontrollfrekvensen 40 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 8 kontroller per år.

Denna frekvens kan sedan reduceras om någon av grunderna God efterlevnad och/eller Tredjepartscertifiering är uppfyllda.

För riskklassning av animaliska biprodukter har verksamheten med omfattningen Mycket stor och 20 kontrollpoäng riskklassen AVS8, vilket ger kontrollfrekvens 35 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 7 kontroller per år.

För riskklassning av djurskydd har verksamheten med omfattningen Mycket stor och 10 kontrollpoäng riskklassen DJS7, vilket ger kontrollfrekvens 175 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 35 kontroller per år.

Exempel 5 - Vilthanteringsanläggning

Denna vilthanteringsanläggning tar emot både storvilt och småvilt. De slaktar bland annat upp vildsvin och hanterar provtagning av trikinbärande djur.

Omfattning

Omfattningen anges i måttet utgående ton slaktkroppar per år. Anläggningen slaktar upp cirka 110 ton vilt per år vilket i beräkningstabellen för slakt/vilthantering ligger i spannet >100-1000 ton per år. Verksamhetens omfattning blir därför Liten.

Aktiviteter vilthantering

Verksamheten har huvudaktiviteterna:

 • Vilthantering storvilt (6 poäng)
 • Vilthantering småvilt (6 poäng)

Vilthanteringsanläggningen har följande underaktivitet i verksamheten:

 • Slakt eller vilthantering av trikinbärande djur (3 poäng)

Summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 15 poäng

Aktiviteter ABP

Vilthanteringsanläggningen sorterar biprodukterna i endast en kategori. All ABP grävs ner i slaktgrop och ingen ABP lämnas ut från anläggningen.

Verksamheten har underaktiviteten:

 • ABP, sorteras bara i en kategori (1 poäng)

Summan av aktiviteternas kontrollpoäng är 1 poäng.

Resultat

Verksamhetens omfattning har bedömts till Liten vilket tillsammans med 15 kontrollpoäng ger riskklassen SLV3.

Slakteriet i exemplet får kontrollfrekvensen 15 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 3 kontroller per år.

Denna frekvens kan sedan reduceras om någon av grunderna God efterlevnad och/eller Tredjepartscertifiering är uppfyllda.

För riskklassning av animaliska biprodukter har verksamheten med omfattningen Liten och 1 kontrollpoäng riskklassen AVS3, vilket ger kontrollfrekvens 10 kontroller per 5 år, eller i genomsnitt 2 kontroller per år.

Eftersom ingen slakt bedrivs vid anläggningen blir det ingen riskklassad tid för kontroll av djurskydd.