Till huvudinnehåll

LIVSFS 2021:9

Livsmedelsverkets föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt

Grundförfattningen

Mer information om LIVSFS 2021:9

Bakgrund

Föreskrifterna syftar till att förbättra planeringen för besiktningen före och efter slakt vid slakterier och vilthanteringsanläggningar.

Vilka berörs av författningen?

Slakterier och vilthanteringsanläggningar.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Den 16 augusti 2021.


Mer information