Skriv ut
Jämför versioner

Viktiga kontaktuppgifter, länkar, dokument och inställningar

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Om frågor uppstår kan du få många svar via de kontaktuppgifter, sökvägar och dokument du hittar här.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till den Nationella kontaktpunkten för RASFF och AAC är till för myndigheter.

Kontaktuppgifter RASFF och AAC (Inloggningsuppgifter till Livstecknet krävs för denna länk)

Tillgång till iRASFF

För att ansluta sig till iRASFF och använda systemet måste du som inspektör skapa ett personligt konto och därefter begära behörighet till iRASFF. Att få tillgång till iRASFF sker i tre steg.

Tillgång till iRASFF (Inloggningsuppgifter till Livstecknet krävs för att kunna använda denna länk)

Distributionslista

Om många företag är berörda av en leverans kan dessa med fördel sammanställas i distributionslistor. Mall för detta finns både för word och excel, använd det som passar er bäst.

Blankett distributionslista

Blankett distributionslista  

Om iRASFF inte är tillgängligt

Om iRASFF av någon anledning inte går att använda kan information noteras i denna wordblankett och som sedan skickas till den Nationella kontaktpunkten.

Blankett för spridning av information utan iRASFF 

Stödjande dokument från Kommissionen

Som stöd för att likrikta alla medlemmars arbete med RASFF finns i Kommissionens hjälpdokument Standard Operation Procedure (SOP) och Working Instructions (WI).

För att läsa dokumenten på svenska klickar du på symbolen med tre prickar bredvid pdf dokumentet.

Standard Operation Procedure (SOP) och Working Instructions (WI)

Kommissionens användarmanual för iRASFF finns tillgänglig när du är inloggad i iRASFF. Du finner manualen uppe i höger.

Länkar till RASFF databaser

iRASFF

Ett webbaserat verktyg för informationsutbyte mellan kontrollmyndigheterna gällande livsmedel och material i kontakt med livsmedel som kan innebära en risk för människors hälsa.

iRASFF

RASFF portalen

En webbaserad sökbar databas som bygger på informationen i iRASFF och som finns tillgänglig på EU:s publika hemsida för allmänheten. Meddelanden presenteras där i begränsad form. 

RASFF portalen

RASFF window

En utökad variant av RASFF-portalen som kräver inloggning. Myndigheter och andra med behörighet kan där se meddelanden och dess uppföljningar i sin helhet. Länken nedan är den samma som till RASFF portalen. För att få tillgång loggar du in med ditt EU-login.

RASFF window

RASFF konsument portal

En ingång för konsumenter som ger en överblick av aktuella återkallanden av livsmedel som kommunicerats som RASFF meddelande.

RASFF konsumentportal

Avaktivera mailutskick till den personliga mailboxen

Du kan ändra dina inställningar och slippa utskick som inte berör dig genom att följa guiden nedan. Om din myndighet berörs i ett RASFF meddelande kommer informationen alltid komma till den officiella epostadress ni uppgett till Livsmedelsverket i samband med den årliga rapporteringen. Det är alltså inte nödvändigt att ha ”Email channel active” som det berättas om i guiden aktiverad.

Logga in i iRASFF som vanligt.  Se bild 1 nedan. 

Klicka på ”Preferences” upp i högra hörnet.

Klicka sedan på ”edit preferences” i nedre kanten.

Om du inte vill ha dessa mail tar du bort bocken efter ”Email channel active”. 

Ändra e-postadress och lösenord till EU-login

Du kan själv ändra din e-post och lösenord till EU Login om så skulle behövas. Det gör du när du är inloggad i EU Login.

 För att ändra din e-postadress klickar du:

  • på kugghjulet vid ditt namn
  • välj Mitt konto/My Account 
  • i nästa vy Ändra mina personliga uppgifter/Modify my personal data.

För att ändra ditt lösenord klickar du

  • på kugghjulet vid ditt namn
  • välj Ändra Lösenord/Change password
Sidans taggar
Lagstiftning