Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Att informera frivilligt

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Företagen kan välja att informera om fler uppgifter än de som krävs för livsmedel som inte är färdigförpackade. Men då finns ändå bestämmelser som måste följas. Här kan du läsa om vad som gäller.

Krav på frivillig information

De krav som gäller för frivillig livsmedelinformation framgår av artikel 36 i förordning (EU) nr 1169/2011. Kraven gäller all livsmedelsinformation, inte bara till exempel märkning, presentation och reklam.

Krav på frivillig livsmedelsinformation

När information om livsmedel som inte är färdigförpackade ges frivilligt

Om livsmedelsinformationen enligt artikel 9 och 10 i förordning (EU) nr 1169/2011 ges på frivillig basis, det vill säga när det inte finns krav på att sådan information måste anges, ska den oftast anges på samma sätt som om den varit obligatorisk.  Se artikel 36.1 i samma förordning. 

Exempel på frivilligt angiven information:

Om en restaurang väljer att informera frivilligt om ingrediensers ursprung i en maträtt ska kraven enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 1169/2011 vara uppfyllda.

Om en butik säljer smågodis i lösvikt där kunden själv plockar ihop en påse - det vill säga ett oförpackat livsmedel  - är det inte obligatoriskt att lämna ingrediensförteckning, utifrån 9 § LIVSFS 2014:4. Om butiken frivilligt ändå lämnar ingrediensförteckning ska den uppfylla kraven enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 1169/2011. Det vill säga att den ska anges på samma sätt som en obligatorisk ingrediensförteckning och ingredienserna ska anges i fallande storleksordning.

Ett undantag finns för näringsdeklarationen som får anges på annat sätt om informationen lämnas frivilligt.

Näringsdeklaration för livsmedel som inte är färdigförpackade

I Sverige finns inte något krav på att en näringsdeklaration ska anges för livsmedel som inte är färdigförpackade. Om en näringsdeklaration anges frivilligt, eller för att andra unionsbestämmelser kräver en sådan, får dess innehåll begränsas till att omfatta

  • energivärdet, eller
  • energivärdet tillsammans med mängderna fett, mättat fett, sockerarter och salt.

Se artikel 30.5 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Näringsdeklaration

När livsmedel som inte är färdigförpackade innehåller vissa färgämnen

För färdigförpackade livsmedel som innehåller vissa azofärgämnen och kinolingult finns krav på viss tilläggsmärkning.

Hur livsmedelstillsatser ska anges i ingrediensförteckningen (se under rubriken Märkningskrav för livsmedel som innehåller vissa färgämnen)

Motsvarande krav saknas för livsmedel som inte är färdigförpackade. Se 8-9 §§ LIVSFS 2014:4.

Exempel när tilläggsmärkning inte krävs

  • När tuggummi säljs i tuggummiautomater.
  • När smågodis säljs i lösvikt.

Tilläggsmärkningen måste däremot finnas med om företagaren frivilligt har märkt ut ingredienser för livsmedel som inte är färdigförpackade och där färgämnen som omfattas av artikel 24 i förordning (EG) nr 1333/2008 ingår.